Ga naar inhoud

Betalen of ontvangen zorgkosten

Een zorgkostenfactuur ontvangt u als u geld van ons krijgt of als u een bedrag aan ons moet betalen. Deze kosten hebben altijd te maken met een bezoek aan een zorgverlener. Het kan zijn dat de informatie op de zorgkostenfactuur vragen bij u oproept. Misschien vindt u de informatie onduidelijk? Of herkent u de kosten niet? Wij helpen u graag.

Er is meer informatie beschikbaar in Mijn Univé Zorg

  • Al uw zorgkostenfacturen bij elkaar
  • Een compleet overzicht van uw verbruikte zorg
  • De huidige stand van uw eigen risico

Naar Mijn Univé Zorg

Hoe kan het dat ik moet betalen?

Het kan voorkomen dat u geld moet betalen. Soms ook meer dan verwacht. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het betalen van eigen risico of een eigen bijdrage. We hebben de belangrijkste redenen voor u op een rij gezet. 

Ga naar wat betaal ik zelf

Ik kan de rekening niet betalen

Bent u verrast door de zorgkostenfactuur? Of is uw financiële situatie op dit moment wat onzeker? Als u moeite heeft met betalen is dat erg vervelend en stressvol. Wij nemen die onzekerheid graag voor u weg. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Meer over hulp met betalen

Ik ben het niet eens met de zorgkostenfactuur

Bent u het niet eens met de reden waarom u kosten moet betalen? Of ziet u iets vreemds in uw gemaakte zorgkosten? Bijvoorbeeld een declaratie voor een behandeling die u niet heeft gehad? We zoeken het graag samen uit. 

Neem contact met ons op

Ik herken de zorgkosten niet

Misschien is de omschrijving van de zorgkosten onduidelijk voor u. Of herkent u een zorgverlener niet. Vanwege privacy mogen wij helaas niet alle informatie over de behandeling vermelden. In Mijn Univé Zorg en de Univé app vindt u deze informatie wel.

Bekijk mijn verbruikte zorg

De zorgkosten van uw medeverzekerde inzien?

De hoofdverzekerde mag niet alle gegevens van het zorgverbruik van een medeverzekerde bekijken. Voor het ontcijferen van een zorgkostenfactuur kan dat soms lastig zijn. Vanaf 12 jaar kan de medeverzekerde hiervoor zelf inloggen in de Univé app op Mijn Univé Zorg. Wilt u deze details toch inzien? Dan kan uw medeverzekerde u hiervoor machtigen in Mijn Univé Zorg onder kopje ‘Machtigen’.