Uw zorgkosten overzichtelijk op de zorgkostenfactuur

Na de afhandeling van uw zorgkosten en zorgdeclaraties krijgt u van ons een zorgkostenfactuur. Welke informatie vindt u daar? En waarom leest u op uw zorgkostenfactuur niet precies waar de kosten van zijn? U leest het hieronder.

Betalen en ontvangen in één oogopslag

Op de eerste pagina van de zorgkostenfactuur leest u direct:

  • welk bedrag u ontvangt of moet betalen,
  • wanneer u het bedrag van ons krijgt of
  • hoe u het bedrag aan ons kunt betalen.

Vanaf pagina 2 leest u hoe dat bedrag tot stand is gekomen en vindt u per nota een uitleg over de vergoedingen en de kosten. Dit kunnen declaraties van uzelf zijn of van uw zorgverlener. Zijn er meerdere nota’s gedeclareerd, dan vindt u onderaan een handig overzichtje met alle te ontvangen en te betalen bedragen per nota. En als de stand van uw eigen risico is veranderd, ziet u ook hierover de actuele informatie.

Privacy: niet alle informatie op de zorgkostenfactuur

U vindt op de zorgkostenfactuur geen gedetailleerde informatie over uw declaraties. Zo ziet u bijvoorbeeld wel dat wij de kosten van de apotheek hebben vergoed, maar niet om welke medicijnen het precies gaat. En ook vermelden wij bijvoorbeeld wel dat uw partner in het ziekenhuis is geweest, maar niet voor welke behandeling. Dit houdt verband met uw privacy en die van uw gezinsleden.

Meer informatie via Mijn Univé Zorg of de Klantenservice

Meer informatie over uw eigen declaraties en de declaraties die uw zorgverlener rechtstreeks naar ons heeft gestuurd, vindt u in Mijn Univé Zorg. Nadat u bent ingelogd met uw DigiD (al dan niet in combinatie met sms-code), kunt u als enige deze persoonlijke informatie bekijken. 
Heeft u een vraag over een nota of een specifieke vergoeding die op de zorgkostenfactuur staat? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice: 072 527 7595 (ma-vr: 08:00 – 18:00 uur).

Let op: Wij mogen u alleen informatie geven over uw eigen zorgkosten. Gezinsleden die bij u op de polis staan, kunnen zelf contact met ons opnemen over hun declaraties. Specifieke informatie over zorgkosten mogen wij alleen telefonisch verstrekken en vanwege de privacy niet via e-mail.

Lees ook informatie over uw zorgkosten en declareren.​​