Ga naar inhoud

Een derde van de Nederlanders schat kans op letsel buiten Europa in als (heel) groot

Een ongeval, infectie of ziekte in het buitenland waar zorg voor nodig was. Een kwart van de Nederlanders heeft dat weleens meegemaakt. Vooral tijdens de strandvakantie worden Nederlandse reizigers relatief vaak hierdoor getroffen (32%).

De zorg in het buitenland blijkt meestal goed beschikbaar en voldoet ook aan verwachtingen van de Nederlandse reizigers. Toch weet bijna 1 op de 5 reizigers niet waar ze terecht kunnen voor benodigde zorg. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé onder 1.008 respondenten.  

Nederlanders gebruiken zorg in het buitenland

Bijna alle Nederlanders die in het buitenland zorg nodig hadden, maakten daar daadwerkelijk gebruik van. Meestal betrof dat zorg in het ziekenhuis (49%). Maar ook bij de apotheek of drogist of ter plekke met een bezoek van een lokale arts.

Welke zorg in buitenland gebruikt

Beschikbaarheid zorg

Vooral in Spanje en Frankrijk kregen Nederlanders zorg. Niet vreemd omdat deze landen tot de top-3 bestemmingen van vakantielanden horen. Ruim de helft van de reizigers die zorg in het buitenland kreeg, beoordeelde die als ‘goed’. Bijvoorbeeld doordat die zorg in het buitenland beschikbaar was en voldeed aan de verwachtingen. Vooral van de zorgkwaliteit in Duitsland, België, Frankrijk en Zweden waren die verwachtingen hoog.  

Opvallend is dat bijna 20% van de respondenten aangaf niet te weten waar men terecht kon toen men zorg nodig had.

Verwachtingen en beschikbaarheid zorg in het buitenland

Kans op letsel buiten Europa wordt groter ingeschat dan in Europa

Ongeveer één op de 10 Nederlanders schat de kans om slachtoffer te worden van een ziekte of ongeval in Nederland in als (heel) groot. Voor Europa wordt die kans nagenoeg hetzelfde ingeschat. Maar buiten Europa ziet een derde van de Nederlanders die kans als (heel) groot. Dat doen vooral de reizigers die al eens letsel in het buitenland opliepen. Om letsel te voorkomen of beperken, bereidt de grote meerderheid (91%) van de Nederlanders zich voor op een reis naar het buitenland. 

Inschatting kans op ziekte of ongeval in het buitenland

Voorbereidingen treffen voor de reis

Bijna alle Nederlanders die in het buitenland op reis gaan, treffen één voorbereidende maatregel. Zo controleert 43% de (gezondheids)risico’s in het land van bestemming en checkt bijna de helft of het kraanwater veilig gedronken kan worden. Ook gaat de helft van de Nederlandse reizigers na of en hoe zij verzekerd zijn, voor het geval dat zij letsel oplopen. Men bereidt zich dus wel degelijk voor om letsel te voorkomen, mits zij een gepaste risico-inschatting maken van het te bezoeken land. 

Er is wel verschil tussen generaties. Zo nemen vijftigplussers vaker voorbereidende maatregelen dan reizigers tussen 18 en 34 jaar. Zij controleren vaker of er gezondheidsrisico’s zijn op hun reisbestemming en nemen vaker een verbandtrommel mee op reis.

Hulp op reis

Nederlandse reizigers die verwachten geen reguliere zorg nodig te hebben en daarom geen aanvullende zorgverzekering afsluiten, kunnen kiezen voor Hulp op Reis bij de zorgverzekering. Dit is een aanvulling op de basisverzekering. Hiermee worden zorgkosten vergoed tijdens de reis in het buitenland wanneer men onverwacht spoedeisende medische hulp nodig heeft. Daarnaast vergoedt Hulp op Reis ook, indien nodig, een terugreis naar Nederland.

 • Check het reisadvies op www.nederlandwereldwijs.nl
 • Zorg voor de benodigde vaccinaties
 • Controleer of uw medicijnen onder de opiumwet vallen
 • Neem een eerstehulp-set mee met oa. pleisters, verbandmiddelen, desinfecterend middel, splinterpincet en tekenpincet
 • Denk aan medicatie tegen oa. pijn, koorts, diarree, uitdroging
 • Bescherming tegen de zon met een zonnebrandcrème, hoed en zonnebril
 • Neem anti-muggen en -teken middelen mee
 • Check of uw zorgverzekering zorgkosten in het buitenland vergoedt en neem je zorgpas mee op reis.

Meer informatie vindt u in de vakantiechecklist.

 • Bescherm uzelf tegen de zon en muggenbeten
 • Drink geen kraanwater, koop water in een gesloten fles
 • Zorg voor goede hygiëne, was je handen met water en zeep
 • Let op wat je eet, vermijd rauw voedsel en onverpakt ijs
 • Eet alleen zelf geschild fruit
 • Warme maaltijden moeten vers en goed heet zijn.

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder, onder netto 1.008 respondenten in de periode 5 t/m 15 augustus 2022 in opdracht van Univé.