Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de roerende zakenverzekering

De roerende zakenverzekering bestaat uit verschillende onderdelen. De bekendste is de inventarisverzekering. Als zzp'er kunt u bij Univé online uw inventaris en voorraden verzekeren. Bent u MKB'er? Dan kunt u samen met een adviseur uw roerende zakenverzekering op maat samen stellen. Met de roerende zakenverzekering kunt u de volgende zaken verzekeren: inventaris, voorraden, geld en betaalmiddelen, motorrijtuigen, dieren, roerende zaken van andere personen, elektronica, machinebreuk, melk, huurdersbelang, eigenaarsbelang/pachtersinvestering en andere roerende zaken. 

Als zzp'er heeft u de keuze uit een verzekerd bedrag van € 15.000, € 25.000 of € 50.000. Roerende zaken zijn de spullen die u als inventaris nodig heeft voor uw bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook zonweringen, vlaggenmasten en uithangborden. Onder voorraden vallen de producten die u verkoopt en andere voorraden die u nodig heeft voor uw bedrijf, zoals grondstoffen en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten of brandstoffen.

Roerende zaken zijn standaard verzekerd tegen vervangingswaarde. Dat is het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardige roerende zaak te kopen. Sommige roerende zaken kunnen tegen nieuwwaarde of taxatiewaarde verzekerd worden. Wat u ook kiest, het verzekerd bedrag moet niet te laag zijn. Want dan wordt bij schade mogelijk niet de gehele schade vergoed.

We onderscheiden daarbij twee situaties:

  • Uw roerende zaken bevinden zich op het terrein van het adres dat op uw polisblad staat (ook mogelijk: aan de buitenkant van het gebouw).
    Dan zijn uw roerende zaken alleen verzekerd bij schade door brand (bij dekking brand), storm aan lichtreclame of uithangborden (bij dekking storm), gewelddadige beroving en afpersing of een poging daartoe (bij dekking uitgebreide gevaren).
  • Uw roerende zaken bevinden zich elders in Nederland buiten uw gebouw.
    Dan zijn de roerende zaken maximaal 3 maanden verzekerd bij schade door brand (bij dekking brand), gewelddadige beroving en afpersing of een poging daartoe (bij dekking uitgebreide gevaren).

U krijgt een maximale vergoeding van € 50.000 per gebeurtenis. De details leest u in de voorwaarden.

Uw roerende zaken zijn buiten Nederland beperkt verzekerd. U heeft alleen dekking in Europa en alleen bij schade door brand (bij dekking brand). Uw roerende zaken zijn maximaal voor een aaneengesloten periode van 2 maanden in het buitenland verzekerd. De maximale vergoeding is € 10.000 per gebeurtenis. 
Heeft u een andere verzekering waarvan u een vergoeding krijgt? Dan krijgt u alleen een vergoeding als uw schade groter is dan de vergoeding van de andere verzekering. Wij betalen alleen datgene wat u niet vergoed krijgt op grond van die andere verzekering. 

Univé maakt voor goederen gebruik van een afschrijvingsregeling. Per schade wordt er gekeken naar waarde van het betreffende goed op dat moment. We maken hiervoor mede gebruik van een afschrijvingslijst die gepubliceerd wordt door het Verbond van Verzekeraars.

Univé houdt al uw verzekeringen voor u op peil, zodat deze in de pas lopen met de prijsontwikkelingen en de waardestijgingen van de bouwkosten in de markt. Zo weet u zeker dat uw bezittingen optimaal zijn verzekerd.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.

Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken en neem contact op met ons via telefoonnummer 0592 348 181 of met uw regionale Univé-winkel. Wij zetten direct alles in gang om u te helpen. Overleg altijd eerst met ons voordat u kosten maakt voor het herstellen van de schade.

Staat er op het polisblad een verzekerd bedrag? Dan is dat de maximale vergoeding voor dat object. Dit is een premier risk dekking. Dit betekent dat wij bij schade niet kijken of u onderverzekerd bent. U krijgt een vergoeding voor de schade tot het verzekerd bedrag. Dat bedrag vindt u op uw polisblad. 

Wat wel en niet verzekerd is bij een overstroming leest u hier.

Met de inventarisverzekering (roerende zakenverzekering) van Univé, verzekert u uw bedrijfsmiddelen tegen diefstal, brand, storm en waterschade. U kiest zelf uw verzekerd bedrag: € 15.000, € 25.000 of € 50.000. Als zzp'er kunt u online uw inventaris en voorraden verzekeren. Wilt u ook andere zaken verzekeren of bent u MKB'er? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. U kunt dan een verzekering op maat samen stellen en bijvoorbeeld ook elektronica en motorrijtuigen mee verzekeren.