Ga naar inhoud

Is een RI&E verplicht?

De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen genomen gaan worden om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ook moet in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Er wordt op gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Je riskeert een boete waarvan de hoogte afhankelijk is van de grootte van jouw bedrijf, deze kan oplopen tot € 4.500. (bron ArboNed)

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?