Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering

Ja. U moet wel een conflict altijd eerst melden bij Univé Rechtshulp. Als de jurist van Univé Rechtshulp vervolgens aangeeft dat er een procedure gestart moet worden of wanneer u gedagvaard wordt, kunt u - na akkoord van Univé Rechtshulp - zelf een advocaat kiezen als u dat wilt. Meer informatie over de zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen via de zakelijke rechtsbijstandverzekering, moet de schade of het belang minimaal € 250,- bedragen. Gaat uw conflict over een lager bedrag, dan helpen we u wel met een advies. U kunt voor juridisch advies contact opnemen met Univé Rechtshulp via 0592 382 501 of uw juridische vraag sturen naar: rechtshulp.mijnvraag@unive.nl.

De (ongeveer 150) juristen van de onafhankelijke Stichting Univé Rechtshulp helpen u met rechtsbijstand en nemen verzekerde conflicten voor u in behandeling. Zo nodig schakelen zij externe deskundigen in. Meer informatie over de zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Ja, met de incassodekking van uw zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u hiervoor verzekerd. De ondergrens voor incasso is € 250,-. Na uw melding starten wij een incassoprocedure voor u. Zo helpen wij u met het incasseren van de omzet waar u voor gewerkt heeft. En kunt u zich bezighouden met uw eigenlijke werkzaamheden.

Bent u het niet eens met de manier waarop uw zaak juridisch wordt behandeld via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering? Of bent u het niet eens met de inschatting van uw kansen? Dan kunt u schriftelijk een second opinion aanvragen bij Univé Rechtshulp, Antwoordnummer 1085, 9400 WB Assen. Dit wordt de geschillenregeling genoemd.

Vanaf 1 januari 2023 zijn conflicten over stikstof en waterkwaliteit uitgesloten van de dekking voor nieuwe agrariërs.

Lees meer

Ja, u kunt hiervoor contact opnemen met ons Juridisch Advies Centrum. Zij helpen u graag verder.

Als u al een zakelijke rechtsbijstandverzekering elders heeft waar stikstof en waterkwaliteit verzekerd zijn, dan kunt u gerust overstappen naar Univé Rechtsbijstand zakelijk. Bij Univé heeft u namelijk in dat geval ook dekking voor deze conflicten.