Ga naar inhoud

Hoe werkt de jaarbetaling?

Betaalt u jaarlijks? Dan vormt het jaarlijks te betalen bedrag uw saldo. Op het moment dat wij een keuring uitvoeren brengen wij de kosten daarvan ten laste van uw saldo.

Voorbeeld
JaarBetaalde premieKosten keuringSaldo
1€200€0€200
2€200€0€400
3€200€1.000-€400
4€200€0-€200
5€200€0€0

Als deze dienst tussentijds stopt en er is sprake van een positief saldo, dan geven wij dit bedrag aan u terug. Is er op dat moment sprake van een negatief saldo, dan moet u het verschil bijbetalen. Wij zullen u hierover tijdig informeren, zodat u weloverwogen een keuze kunt maken over het stopzetten dan wel voortzetten van de dienst.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?