Ga naar inhoud

Wie is eigenaar van de zonnepanelen?

Univé is eigenaar van de zonnestroominstallatie. Wij verwachten dat deze installatie in 20 jaar voldoende rendement oplevert om de investeringen terug te hebben verdiend. Op dat moment heb jij als eigenaar van het gebouw de optie om het contract te verlengen óf om de installatie over te nemen. De hoogte van de overnamesom is afhankelijk van de restwaarde van dat moment.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?