Ga naar inhoud

15 november 2017Ondernemen

Wetswijziging in het huwelijksvermogensrecht. Wat betekent dat?

Deze nieuwe regels gelden voor iedereen die trouwt in of na 2018 en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt. Als je voor 2018 bent getrouwd, geldt het systeem van algehele gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden van de echtgenoten zijn automatisch gemeenschappelijk, behalve goederen die ontvangen zijn uit een erfenis of schenking met uitsluitingsclausule. Door deze clausule blijven de goederen privébezit.

Onder het nieuwe recht ontstaat er bij het sluiten van het huwelijk zonder vooraf opgemaakte huwelijkse voorwaarden een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alles wat voor het huwelijk privé was ook privé blijft, ongeacht of er sprake is van verkrijging onder uitsluitingsclausule.

Alles wat na het huwelijk door de echtgenoten wordt verkregen, wordt wel gemeenschappelijk. Wat aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorde voor het huwelijk, blijft ook na sluiting van het huwelijk gewoon gemeenschappelijk. Verkrijgingen uit een erfenis of schenking wordt voor mensen die na 31 december 2017 trouwen automatisch een privébezit zodat dit niet in de gemeenschap valt.

Nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018 kent een venijnige bepaling

In het nieuwe artikel 1:95 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat als ondernemingsvermogen buiten de gemeenschap valt, de ondernemer een redelijke vergoeding aan de gemeenschap dient te betalen voor de kennis, vaardigheden en arbeid die hij heeft aangewend.

Dit artikel heeft dus tot gevolg dat een deel van de waarde en/of uitkeringen uit/van de onderneming die niet tot de huwelijksgemeenschap behoort, door de ondernemende echtgenoot aan de gemeenschap moet worden vergoed. Hoe groot die vergoeding moet zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Ben je ondernemer en heb je trouwplannen? Maak huwelijkse voorwaarden!

Deze bepaling zal bij overlijden en bij echtscheiding tot veel discussie leiden. Alleen al om dit te voorkomen, is het nodig om als ondernemer huwelijkse voorwaarden te laten maken voordat u gaat trouwen.

Neem voor meer informatie contact op met een notaris

Deel dit bericht