Ga naar inhoud

27 maart 2023Ondernemen

Waarvoor heb jij je koeien verzekerd?

Het belangrijkste kapitaal van melkveehouders zijn hun koeien. Doorgaans vallen die onder de Roerende zakenverzekering. Maar die verzekering dekt veelal schade door brand en storm. Worden je koeien getroffen door ziekte of een ongeval, dan moet je voor een schade-uitkering de aanvullende dekking rundveecatastrofe afgesloten hebben. En die hebben veel agrariërs niet. 

Tja, hoe groot is de kans dat je hele veestapel ziek wordt? Niet heel erg groot, denken de meeste melkveehouders. Ze vinden daarom een speciale verzekering niet nodig. Bovendien zien ze liever van de verzekering af omdat ze de premie nogal hoog vinden. 

Waarom een melkveestapel verzekeren?

Maar het gaat bij het inschatten van risico’s niet alleen om de waarschijnlijkheid dát er iets gebeurt. De impact van de gebeurtenis is minstens zo belangrijk. Als je nagaat dat je met je koeien elke dag geld verdient, is het onverstandig om ze niet goed te verzekeren. Want als je koeien sterven, is je belangrijkste kapitaal weg. De gevolgen voor je bedrijf zijn dan enorm. De hoogte van de premie is maar relatief als je die kosten afzet tegen de kosten die je hebt als een deel van je veestapel wegvalt. 

Schade kan fors zijn

Een voorbeeld uit de praktijk. Bij een melkveehouder met 110 stuks melkvee en 80 stuks jongvee is het kuilvoer besmet met botulisme. Een 10-tal melkkoeien overlijdt daardoor. Een ander deel van de veestapel lijdt nog geruime tijd aan een slepende ziekte. De schade is fors. De melkproductie daalt sterk door de dood en de ziekte van een flink deel van de melkveestapel. Daar bovenop komen nog de kosten voor de veearts. De totale schade loopt op tot tientallen duizenden euro’s.

Besmetting met botulisme

Botulisme bij runderen komt naar schatting bij 20-30 bedrijven per jaar voor. De schade is altijd aanzienlijk. Aangetaste dieren kunnen moeite hebben met lopen en met overeind komen. Als het dier veel van de gifstoffen binnen heeft gekregen, kan het dood worden aangetroffen zonder voorgaande ziekteverschijnselen. De dood wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door uitdroging of verlamming van de ademhalingsspieren. Lage doses gifstoffen leiden tot een meer slepend ziektebeeld en minder ernstige symptomen. Het rund krijgt bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen aan de achterzijde of soms ook aan het voorste deel van het maagdarmkanaal (tong en keel).

Bron van botulisme

Bij verdenkingen van botulisme wordt gezocht naar de mogelijke bron. Meestal zijn de symptomen gerelateerd aan de kuil of het kuilvoerpak dat gevoerd wordt. Afhankelijk van het voersysteem kunnen enkele of meerdere (voermengwagen) dieren zijn aangedaan. Maar ook grasland of oppervlaktewater kunnen besmet zijn vanwege dode vogels of ongedierte. Runderen krijgen dan de bacteriën en de gifstoffen binnen via voer of drinkwater waarin besmette kadavers aanwezig zijn. Zo  kunnen pluimveebedrijven in de buurt van rundveebedrijven de bron van besmetting zijn. Of de bacteriën zijn aanwezig in wilde, dode vogels die bezweken zijn aan de vogelgriep. 

Zijn rundveecatastrofe risico’s te verzekeren?

Speciaal voor melkveehouders heeft Univé de Roerende zakenverzekering met aanvullende dekking voor rundveecatastrofe. De Roerende zakenverzekering dekt schade door brand, storm en/of uitgebreide dekking, waarbij elektrocutie niet verzekerd is onder deze uitgebreide dekking. Je kunt dit wel verzekeren maar dan heb je de aanvullende dekking rundveecatastrofe nodig. Deze verzekering keert - onder voorwaarden - uit als meerdere dieren tegelijk ziek worden of sterven door een ongeval of ziekte. Met de rundveecatastrofe dekking kun je je aanvullend verzekeren tegen schade door: 

  • Ongeval, zoals bijvoorbeeld elektrocutie
  • Dierziekte
  • Diefstal of vermissing
  • Bedrijfsschade zoals productieverlies van melk door een gedekte schade

Voorkomen en beperken

Om je belangrijkste kapitaal – je koeien – goed te beschermen, wil je als melkveehouder alle risico’s en de impact van schade goed in kaart brengen. Ga hierover in gesprek met je adviseur van Univé. Hij bespreekt hoe je schade kunt voorkomen en beperken en adviseert je over mogelijke melkveeverzekeringen. Maak een afspraak  of neem contact op met de Univé-winkel bij jou in de buurt.

Deel dit bericht