Ga naar inhoud

30 juni 2023Ondernemen

Verplichte AOV lijkt er nu echt te komen

In 2019 werd er een pensioenakkoord afgesproken waarin ook werd vastgelegd dat zzp’ers zich verplicht moeten gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Nu – vier jaar later –  worden de contouren van het voorstel duidelijker. Wat zijn de plannen en wat betekenen die voor jou?

In april stuurde minister Karien van Gennip van Sociale Zaken een brief aan de Tweede Kamer om meer duidelijkheid te geven over de plannen voor een verplichte AOV voor ondernemers. Dit is daarover op dit moment bekend:

  • Zzp’ers, maar ook zelfstandigen met personeel en meewerkend echtgenoten moeten naar verwachting vanaf 2027 verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Het lijkt erop dat er een uitzondering gemaakt wordt voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en mensen die naast hun baan in loondienst wat zelfstandig bijverdienen.
  • De verplichte AOV wordt hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd door het UWV. De incasso van de premie zal gedaan worden door de Belastingdienst. Iedere zzp’er kan terecht bij het UWV, want het instituut heeft een acceptatieplicht. Het wordt een basale verzekering met weinig tot geen keuzemogelijkheden. De reden hiervoor is dat de regeling anders al snel te ingewikkeld en daarmee onuitvoerbaar wordt.
  • Er geldt een wachttijd van een jaar. In het eerste jaar van ziek zijn ontvang je dus nog geen uitkering.
  • Na die wachttijd krijg je bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van je laatst verdiende inkomen (grofweg omzet min kosten). Maar let op: je ontvangt nooit meer dan het minimumloon. Dat is op dit moment 1.934,40 euro bruto per maand. Ben je niet volledig arbeidsongeschikt, dan is de uitkering lager. Het inkomen van je partner speelt geen rol bij het bepalen van je uitkering en je hoeft ook het vermogen in je eigen woning of je pensioenspaarpot niet aan te spreken.
  • De mate van arbeidsongeschiktheid is niet zozeer afhankelijk van je fysieke of psychische conditie maar van hoeveel je in jouw situatie nog zou kunnen verdienen. Er wordt dan gekeken naar gangbare arbeid: alle werkzaamheden die je nog zou kunnen uitvoeren. Ook als dat niet in je huidige beroep is of als het werk niet past bij je opleiding en werkervaring.
  • De premie wordt berekend over je inkomen tot 33.187 euro. Verdien je dat of meer, dan is je premie maximaal 200 tot 210 euro per maand. Is je inkomen lager? Dan betaal je minder premie, maar dan wordt ook je uitkering lager dan het minimumloon. Er is geen minimumuitkering.
  • De Belastingdienst int jouw premie en dat bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Kritiek op de plannen

Dat de verplichte verzekering er komt, is vrijwel zeker. Maar er is nog wel kritiek op de plannen en aan de definitieve uitwerking zal ongetwijfeld nog gesleuteld worden. Om te beginnen stuit het verplichte karakter van de verzekering veel ondernemers tegen de borst. Maar ook degenen die er wel wat in zien, hebben hun twijfels. Zo is de wachttijd van een jaar voor sommige ondernemers best lang. Je moet dan in die periode van je spaargeld rond zien te komen of de wachttijd apart verzekeren bij een verzekeraar. Ook de hoogte van de premie staat ter discussie. En het is de vraag of de uitkering berekend moet worden op basis van het laatst verdiende inkomen. Als je net de pech hebt dat in dat jaar je inkomen wat lager is, heb je tot aan je AOW-leeftijd een lagere uitkering. Een ander heikel punt is dat UWV de keuringen gaat verzorgen. Maar daar is op dit moment een groot tekort aan keuringsartsen die nodig zijn voor de WIA (arbeidsongeschiktheidsregeling voor mensen in loondienst). Hoe moet dat als er straks ook arbeidsongeschikte ondernemers aan het loket staan?

Alternatieven

Kun je als zzp’er straks niet onder de verplichte AOV van het UWV uit? Bijvoorbeeld als je al bent aangesloten bij een Schenkkring of een Crowdsurance? Je maakt dan immers deel uit van een groep ondernemers die elkaar onderling financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid. Dat kan een goede manier zijn om (tijdelijk) voor inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid te zorgen. Maar deze vormen worden niet gezien als een echte verzekering en kunnen daarom de verplichte AOV niet vervangen. Het is anders als je een AOV bij een verzekeraar hebt. Het kabinet onderzoekt of er voor die groep een zogenaamde opt-out mogelijk is. Je hoeft dan niet mee te doen, op voorwaarde dat jouw private AOV minstens dezelfde dekking en premie heeft als de regeling van UWV.

Ga het gesprek aan

In 2024 moet er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer liggen over de verplichte AOV en de wet zou in 2027 van kracht moeten worden. Maar dat betekent zeker niet dat je tot die tijd niets hoeft te doen. Arbeidsongeschiktheid kan iedere zzp’er overkomen en het is een van de belangrijkste risico’s om over na te denken. Ga daarom eens in gesprek met een adviseur van Univé. Die kan je uitleggen welke voordelen onze AOV heeft boven de verplichte AOV van het UWV. Meer keuzemogelijkheden bijvoorbeeld, waardoor maatwerk mogelijk is en vergoedingen ruimer uitvallen. Ook berekent een adviseur wat een AOV jou kost. Maak vandaag nog een afspraak. Wil je het liever zelf regelen? Op onze website vind je meer informatie en kun je eenvoudig zelf je premie berekenen. 

Luistertip

AOV-expert Ludwina Bisschop van Univé is twee keer te gast geweest bij New Business Radio. In de eerste podcast legt Ludwina uit welke mogelijkheden er voor ondernemers zijn die iets willen regelen voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en krijg je tips waar je op moet letten. En in de uitzending van 25 mei 2023 gaat het meer over de plannen van het kabinet met een verplichte AOV via het UWV. Waarbij drie gasten geïnterviewd zijn: Christel van der Ven, voorzitter van de Nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (podcast 1), Ludwina Bisschop (podcast 2), AOV expert bij Univé en Lydia Bos van Zelfstandigen Nederland (podcast 3)

Deel dit bericht