Ga naar inhoud

14 december 2022Ondernemen

Je klant annuleert de opdracht, kan dat zomaar?

Tijdens het voorbereidingsgesprek had je een goede klik. Je voorstel werd daarna met veel enthousiasme ontvangen en nu is de opdracht binnen. Een mooie klus, met flink wat uren en ook nog eens tegen een net tarief. Maar net voordat je aan de slag gaat, annuleert je klant de opdracht. Sta je dan met lege handen?

Overeenkomst van opdracht

Officieel is er sprake van een opzegging van een overeenkomst van opdracht. De eerste vraag die dan beantwoord moet worden is of er wel een overeenkomst is. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten:

●    mondelinge overeenkomst: die is in principe rechtsgeldig, maar in de praktijk erg lastig om aan te tonen. Ook is er veel ruimte voor misverstanden. Vooral bij afspraken tussen twee personen is eigenlijk niet te bewijzen wat er precies is overeengekomen.
●    e-mail als overeenkomst: als de opdracht niet zo complex is, kun je afspraken met de opdrachtgever per e-mail overeenkomen. Stuurt die daarop een bevestigende e-mail, dan sta je daarmee al een stuk sterker dan bij een mondelinge overeenkomst.
●    schriftelijke overeenkomst: dit is de meest uitgebreide variant, die door beide partijen ondertekend moet worden. Er staat in wat de opdrachtnemer doet, tegen welk tarief en onder welke voorwaarden. Ook staan er plichten voor de opdrachtgever in.

Waar heb je recht op bij afzeggen van de opdracht?

Dat hangt ervan af hoe de opdracht tot stand is gekomen en wat je precies bent overeengekomen. Maar ook de rechtsvorm van de opdrachtgever speelt een rol, net als het moment van afzeggen. Als er geen schriftelijke overeenkomst is, dan wordt het heel erg lastig. Je hebt namelijk geen afspraken vastgelegd waar je op terug kunt vallen. 

Als er wel een schriftelijke overeenkomst is, dan hangt het ervan af hoe je deze hebt opgesteld. Een opdrachtgever kan te allen tijde een overeenkomst opzeggen, maar daarbij wel schadeplichtig zijn. Bijvoorbeeld als een opdracht eindigt voor de samen bepaalde einddatum of het afgesproken aantal uren.

Particuliere of zakelijke opdrachtgever

Daarnaast maakt het ook uit of je opdrachtgever een ander bedrijf is, of een particulier persoon. Die laatste kan een opdracht altijd opzeggen, zonder verdere schadevergoeding. Het werk dat je al gedaan hebt moet natuurlijk wel betaald worden. Dat geldt ook voor eventuele onkosten die je hebt gemaakt.

Is je opdrachtgever een ondernemer of bedrijf? Dan heb je naast gemaakte uren en onkosten soms ook recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld omdat je andere opdrachten hebt afgezegd om deze opdracht te kunnen doen. Of omdat er geen redelijke opzegtermijn is gehanteerd.

Hoe voorkom je problemen bij opdrachten die niet doorgaan?

Opdrachten kunnen altijd opgezegd worden, dat is nooit helemaal te voorkomen. Bepaalde prioriteiten kunnen verschuiven of er kan sprake zijn van overmacht. Maar er zijn wel een paar dingen die je kunt doen om de schade voor jezelf zo veel mogelijk te beperken:

1. Stel algemene voorwaarden op
Ook al leest je opdrachtgever ze niet van a tot z, als jij ze verstrekt en onderdeel maakt van de overeenkomst, zijn ze wel van toepassing. Hierin kun je bijvoorbeeld opnemen dat er aan een annulering van een opdracht kosten verbonden zijn. Of wat de regels voor levering en betaling zijn.

2. Stel een schriftelijke overeenkomst van opdracht op
De algemene voorwaarden lever je bij je voorstel voor de opdracht. In de overeenkomst zet je vervolgens op een rij welke afspraken er specifiek bij deze opdracht horen. Bijvoorbeeld over de duur van de opdracht, welke vergoeding er is afgesproken en eventuele andere voorwaarden.

Vraag om juridisch advies

Voor zowel het opstellen van algemene voorwaarden als een overeenkomst van opdracht is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Zo weet je zeker dat over alle situaties is nagedacht en dat de kans op een vervelende verrassing minimaal is. Maar dat geldt ook als je een conflict hebt met een opdrachtgever die het plotseling af laat weten.

Heb je een zakelijke rechtsbijstandverzekering bij Univé? Univé Rechtshulp staat voor je klaar met raad en advies. Je hebt altijd de mogelijkheid om je vraag voor te leggen, waarna een adviseur je graag verder op weg helpt. Ook kan een jurist van Univé Rechtshulp belangrijke documenten voor je toetsen, zoals de algemene voorwaarden, een overeenkomst van opdracht of de facturen.

Deel dit bericht