Ga naar inhoud

26 maart 2024

Nieuwe wet- en regelgeving voor ondernemers

Waar moet je rekening mee houden? 

Belastingen 

Inkomstenbelasting 

 • Box 1. Voor 2024 is de inkomensgrens voor het toptarief 75.624 euro, dat was in 2023 73.031 euro. Het tarief in schijf 1 is 36,97% en in schijf 2 is het tarief 49,50%. 
 • Box 2. Het tarief voor box 2 was in 2023 nog 26,90%. Per 1 januari 2024 zijn er twee belastingschijven in box 2 in plaats van een. Voor inkomsten tot 67.000 euro komt het tarief op 24,5%, daarboven is het 33%.  
 • Het bedrag dat je maximaal onbelast mag lenen van de eigen vennootschap is verlaagd van 700.000 euro naar 500.000. Het leenbedrag daarboven wordt belast als inkomen in box  2. 
 • Box 3. Het belastingpercentage over vermogen in box 3 komt in 2024 en in 2025 uit op 36% (was 32% in 2023). Over de eerste 57.000 euro betaal je geen belasting. Heb je een fiscale partner? Dan is dat belastingvrije bedrag voor jullie samen 114.000 euro.  
 • Heb je vermogen op een aparte bankrekening (derdengeldenrekening) voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen? Dat wordt met terugwerkende kracht (in 2023) behandeld als banktegoed, dus niet meer als belegging. Dat betekent dat je over dit vermogen 0,36% belasting betaalt in plaats van 6,17%. 
 • De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd. In 2024 mag je nog 3.750 van de winst aftrekken, in 2023 was dat 5.030 euro. Naar verwachting gaat de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verder omlaag tot 900 euro in 2027. Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als je minimaal 1225 uur per jaar in je onderneming werkt. 
 • De mkb-winstvrijstelling is van 14% in 2023 verlaagd naar 13,31% in 2024. Dat belastingvoordeel valt dus lager uit. 
 • De onbelaste reisvergoeding is op 1 januari 2024 omhoog gegaan van 0,21 euro naar 0,23 euro per kilometer. 
 • Het was altijd zo dat je belastingkorting kreeg als je de voorlopige aanslag in een keer helemaal betaalde vóór de uiterste betaaldatum van de 1e betaaltermijn. Deze regeling is afgeschaft, de korting is van de baan. 

BOR en DSR 

Krijg je een bedrijf door erfenis of schenking? Door de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) hoef je geen of minder erf- of schenkbelasting te betalen. Geef je een bedrijf door? Met de bestaande doorschuifregeling (DSR) hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over de winst die je overhoudt. Die belasting gaat over op de volgende eigenaar. Met ingang van 1 januari 2024 gaan beide regelingen alleen nog gelden voor ondernemingsvermogen en niet meer voor vermogen uit verhuur van bijvoorbeeld bedrijfspanden, huizen en akkers. 

Werknemers 

Salaris 

Het minimumloon is per 1 januari gestegen met 3,75%. Maar de stijging pakt voor een aantal minimumloners veel hoger uit door de invoering van het uniforme uurloon voor minimumloners. Tot 1 januari gold er een minimum maandloon. Een minimumloner wiens fulltime werkweek bestond uit 40 uur verdiende daardoor hetzelfde als een minimumloner met een fulltime werkweek van 36 of 38 uur. Per 1 januari geldt het minimumloon per uur in plaats van per maand. Met een fulltime werkweek van 36 uur is het minimumloon daardoor gestegen met 3,75%, met een werkweek van 38 uur is dat 9,49% en met een werkweek van 40 uur komt de stijging uit op 15,29%. 

Pensioen 

Vanaf 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw 18 jaar in plaats van 21 jaar. Dat betekent dat jij als werkgever mogelijk ook voor jongere medewerkers pensioenpremie moet afdragen.  

Reiskosten werknemers 

De maximaal onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari gestegen van 21 cent naar 23 cent per kilometer. Verder wordt het gemakkelijker een ov-abonnement aan te bieden aan je werknemers. Er geldt nu één gerichte vrijstelling voor ov-abonnementen en je hoeft geen loonheffing meer te betalen over de kaart. Wel moet jouw werknemer de ov-kaart (deels) zakelijk gebruiken. 

Beperking 30%-regeling 

Heb je een buitenlandse werknemer met bijzondere kennis of talent in dienst? Dan kon je als werkgever bepaalde kosten voor deze werknemer altijd vergoeden door 30% van het loon belastingvrij uit te betalen. Die 30%-regeling is nu beperkt. Je mag de regeling alleen nog toepassen op een maximumbedrag, dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. En de extra kosten die je werknemer door de verhuizing naar Nederland maakt, mag je niet meer onbeperkt belastingvrij vergoeden. In plaats daarvan moet je voor de Belastingdienst specificeren hoe je deze kosten vergoedt. De 30%-regeling wordt bovendien afgebouwd. Zo daalt het percentage in vijf jaar stapsgewijs van 30% naar 10%. 

Wetgeving voor je onderneming 

Energie-investeringsaftrek. De Energie-investeringsaftek (EIA) wordt verlengd tot en met 31 december 2028, maar het tarief van de aftrek is gedaald van 45,5% naar 40%. 

Verbod op plastic bestek en wegwerpservies in horeca 

Sinds 1 juli 2023 moest je als horecaondernemers al een meerprijs vragen voor plastic servies bij bezorg- en afhaalmaaltijden. Sinds 1 januari 2024 mag je geen voedsel en drank meer aanbieden in wegwerpbekers, bestek of maaltijdverpakkingen van plastic. Kan je bedrijf niet zonder dat servies, dan kun je een vrijstelling aanvragen. Krijg je toestemming? Dan moet je onder meer 75 tot 90 procent van de verpakkingen inzamelen voor hergebruik. 

Nieuwe Omgevingswet 

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken. De wet heeft invloed op drie terreinen. 

 1. Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aangesteld zijn.  
 2. Er komt voor ondernemers en burgers één loket voor vergunningen. Dat moet zorgen voor snellere besluiten.  
 3. Gemeenten moeten voor 2032 regels hebben opgesteld voor zwerfafval. Tot die tijd krijgen bedrijven de verplichting het zwerfafval in een straal van 25 meter rond het bedrijf op te ruimen.  

E-sigaretten  

In 2023 werden e-sigaretten met een smaakje verboden, maar winkeliers mochten hun bestaande voorraad nog verkopen. Die verkoop is vanaf 1 januari 2024 ook verboden. 

Kinderopvang in Duits, Engels of Frans 

Bij een kinderopvang mogen medewerkers vanaf 1 februari 2024 voortaan ook Frans, Duits of Engels spreken tegen kinderen tot 4 jaar. Dat mag per dag de helft van de tijd dat je een kind opvangt.  

Bv online oprichten 

Een besloten vennootschap (bv) kun je vanaf 1 januari 2024 ook online oprichten. De notaris die je inschakelt, stelt een akte op die je samen via videobellen doorneemt. Je identificeert je met een digitaal identificatiemiddel en ondertekent de akte online. Een notaris kan wel weigeren om de oprichting online te doen.  

Deel dit bericht