Ga naar inhoud

19 september 2023Ondernemen

Nieuwe regels om alarmering in stallen te verbeteren

‘Honderden varkens bewusteloos in stal’. ‘70 varkens gestikt wegens uitvallen ventilatie’. ‘Duizenden kippen gestikt door hitte in potdichte stal’. Het zijn krantenkoppen die je liever niet leest. Maar helaas. Problemen met de ventilatie in gesloten stallen, hebben te vaak tot dierenleed geleid. Daarom zijn er nu nieuwe regels voor het nood- en alarmsysteem.

Wanneer de ventilatie in een gesloten stal niet goed werkt, kunnen de aanwezige dieren al snel in de problemen komen. Giftige stoffen worden niet afgevoerd, er ontstaat een gebrek aan zuurstof en op hete dagen kan de temperatuur hoog oplopen. Die situaties kunnen ertoe leiden dat de dieren door verstikking om het leven komen. Je bent als veehouder daarom wettelijk verplicht om een alarm- en noodsysteem te hebben dat waarschuwt als de ventilatie uitvalt. Helaas is gebleken dat die systemen niet altijd goed werken. Daarom moeten ze sinds 1 juli aan nieuwe, strenge eisen voldoen. Wat houden die in?

Waaraan moet het alarmsysteem voldoen?

  • Sommige alarmsystemen geven alleen een lokaal geluidssignaal als de ventilatie uitvalt. Dat is niet meer genoeg. Het alarmsysteem moet op minimaal 2 verschillende manieren een signaal geven. Dat kan zijn via GSM, internet, een vaste lijn, een straalverbinding naar een ander adres of een satellietverbinding.
  • Het alarmsysteem kan uitvallen bij stroomuitval. Het alarmsysteem moet zonder stroom kunnen werken en daarom een eigen accu hebben met voldoende vermogen om te blijven werken.
  • Je gebruikt een bewaakte verbinding. Dit betekent dat je een bericht krijgt als de alarmering niet goed werkt, en ook als de telefoon- of internetverbinding is onderbroken of als er niet genoeg accuspanning is.
  • Het systeem waarschuwt jou, maar ook de zogeheten alarmopvolgers: de mensen die direct in actie komen om storingen te herstellen of maatregelen te nemen. Het alarmsysteem moet minimaal 4 mensen waarschuwen die binnen 15 minuten ter plaatse kunnen zijn.
  • Je test het systeem maandelijks en legt de resultaten vast. Die registratie bewaar je ten minste dertien maanden.

Alarmplan

Behalve een goed en betrouwbaar systeem, is het nu ook nodig om een alarmplan te hebben. In dat plan leg je vast hoe het alarmsysteem jou waarschuwt bij problemen en welke methode je gebruikt om de verschillende onderdelen te testen. Het plan bevat verder de contactgegevens van de alarmopvolgers en de volgorde waarin zij gebeld worden. Let erop om wijzingen binnen twee weken door te voeren zodat de gegevens altijd actueel zijn. Verder staat in het plan beschreven welke maatregelen je neemt om het systeem te herstellen. Bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat het noodstroomaggregaat extra brandstof krijgt als de storing niet binnen 6 uur hersteld is.

Voldoen aan de nieuwe regels

De regeling voor alarmsystemen is al ingegaan op 1 juli 2023 en veel agrariërs hebben al maatregelen genomen om eraan te voldoen. Ben jij er niet zeker van dat je aan alle eisen voldoet? Op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) lees je wat er van je verwacht wordt. Zoals vaak bij nieuw ingestelde regels zal er in het begin intensiever op gecontroleerd worden. De NVWA bezoekt in deze maanden daarom bedrijven steekproefsgewijs om het alarmsysteem, alarmplan en noodsysteem te checken. In het eerste half jaar krijg je alleen een waarschuwing wanneer je niet (volledig) voldoet aan de nieuwe regels. Heb je geen verbeteringen doorgevoerd, dan kun je vanaf 1 januari 2024 een boete krijgen. Er komen ook nieuwe regels voor noodstroomaggregaten, maar deze regels gelden pas vanaf 1 juli 2024. We houden je daarvan op de hoogte.

Preventie

Hebben de nieuwe regels gevolgen voor je verzekering? Ja, want vanzelfsprekend geldt voor elke dekking dat je moet voldoen aan wet- en regelgeving om bij schade voor een vergoeding in aanmerking te komen. Ook daarom is het belangrijk om de nieuwe alarmering op orde te krijgen. Verder kun je met preventieve maatregelen schade voorkomen of flink beperken. Denk aan goed onderhoud van je installaties en een regelmatig SCIOS Scope 10 inspectie. Bedenk dat muizen graag aan kabels knagen. Met een effectief ongediertebestrijdingsplan beperk je dat risico. Het zijn allemaal kleine stapjes, maar al die stapjes samen maken een groot verschil. Wil je meer informatie of advies? Plan een afspraak met je Univé-adviseur.

Deel dit bericht