Ga naar inhoud

26 maart 2024Ondernemen

Netcongestie vertraagt Duurzame Zekerheid van Univé

Met Duurzame Zekerheid van Univé verwijderen wij asbestdaken bij agrariërs, verstevigen de constructies en vervangen de daken met zonnepanelen erop. De opgewekte stroom kunnen particuliere leden van Univé vervolgens weer afnemen. Veel boeren willen meedoen met Duurzame Zekerheid, maar we kunnen de plannen niet zo snel doorvoeren als we zouden willen. De reden? Netcongestie.  

We hebben al veel boeren enthousiast weten te maken voor Duurzame Zekerheid van Univé en zijn trots op de resultaten die we sinds 2019 behaald hebben. Ook dit voorjaar zijn er weer acht locaties in Nederland bijgekomen.  

Wat heeft Duurzame Zekerheid tot nu toe opgeleverd? 

  • 85.702 m2 asbest totaal verwijderd. 
  • 39.186 nieuwe zonnepanelen geplaatst. 
  • 14.202.900 kWh totaal extra terug te leveren. 
  • 5.797 extra huishoudens voorzien van groene stroom, uitgaande van een gemiddeld verbruik van 2.450 kilowattuur per huishouden. 

Stroomnet is overbelast 

Duurzame Zekerheid Univé biedt zoveel voordelen dat je zou verwachten dat er massaal gebruik van wordt gemaakt. Helaas kan dat momenteel niet meer. Duizenden bedrijven en veel huishoudens in Nederland willen af van het gas en hun energie halen uit elektriciteit. De vraag naar stroom stijgt daardoor hard. Bovendien willen we dat die stroom duurzaam is en daarvoor moeten we steeds meer zonne- en windenergie-installaties op het net aansluiten. Een wenselijke ontwikkeling, maar ons bestaande net kan dat niet aan: het heeft geen ruimte om nog meer elektriciteit te leveren. Dit wordt netcongestie genoemd. 

Verduurzaming loopt vast 

Netcongestie kan leiden tot stroomuitval of een verminderde kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. Bovendien krijgen bedrijven niet meer zomaar de nieuwe stroomnetaansluitingen die ze nodig hebben. En op veel plekken kunnen geen duurzame energieprojecten meer gebouwd worden. Het landelijke stroomnet moet volledig uitgebreid en verzwaard worden om het geschikt te maken voor de nieuwe realiteit. Dit is een enorme klus waarbij veel wet- en regelgeving, vergunningen en een capaciteitsvraagstuk komt kijken. Netbeheerders hebben aangegeven dat het meerdere jaren duurt voordat alles in orde is.  

Mogelijke oplossingen 

Het probleem van netcongestie speelt inmiddels in heel Nederland en vertraagt ook de plannen voor Duurzame Zekerheid van Univé. Het is niet mogelijk daken te saneren en vol te leggen met zonnepanelen als die energie niet teruggeleverd kan worden. Maar we wachten niet passief af. Achter de schermen werken we met andere partijen samen aan oplossingen, we voeren bijvoorbeeld gesprekken met netbeheerders. Denk bijvoorbeeld aan batterijen die zonnestroom opslaan waardoor de teruglevering kan plaatsvinden op het moment dat de vraag naar stroom groot is. Want dan kan het net de teruglevering wel aan. Ook andere oplossingen lijken interessant en worden onderzocht. 

Complexe puzzel waar enthousiast aan gewerkt wordt 

Maar ja, welke oplossingen zijn het meest geschikt voor welke toepassingen? Aan welke wet- en regelgeving moeten de nieuwe producten voldoen? Moeten er wetten gemaakt of gewijzigd worden en hoe snel kan dat? Is de overheid bereid om subsidies te verstrekken om de kosten te drukken? Allemaal zaken waar we rekening mee houden en waar mogelijk sturing aan proberen te geven. Kortom: netcongestie oplossen is een complexe puzzel waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Dat kost tijd. Het positieve is dat iedereen enthousiast meewerkt: overheden, bedrijfsleven, boeren en netbeheerders. We zijn daarom optimistisch over de kansen om vrij te komen van de netcongestie en dat we onze klanten die zich hebben aangemeld voor Duurzame Zekerheid alsnog kunnen helpen. Hopelijk komende zomer meer nieuws hierover. 

Deel dit bericht