Ga naar inhoud

30 juni 2023Ondernemen

Hoe zit het ook alweer met de verplichte elektrakeuringen?

Een regelmatige keuring van de elektra op het boerenbedrijf kan een voorwaarde zijn om je tegen brand te verzekeren. Maar er zijn meerdere keuringen. Waarin verschillen ze en welke is van toepassing voor jouw bedrijf? En hoe regel je dat de keuringen op tijd plaatsvinden?

Beperk het brandrisico

Overbelasting van de elektrische installatie. Aardlekschakelaars, stoppenkasten en wandcontactdozen die defect of beschadigd zijn. Vuil en vocht dat zich heeft opgehoopt. Het kan allemaal leiden tot kortsluiting en brand. Om het brandrisico te beperken moet je de elektra regelmatig laten controleren. De stichting SCIOS heeft richtlijnen ontwikkeld om de kwaliteit van elektrakeuringen te garanderen. De keuring van jouw elektra moet altijd gebeuren volgens deze richtlijnen. SCIOS heeft daarvoor drie regelingen: scope 8, scope 10 en scope 12. Wat is het verschil?

Scope 8: voor een veilige werkplek

Een SCIOS Scope 8 keuring is bedoeld voor veiligheid op de werkvloer. Jij bent als werkgever verplicht om daarvoor te zorgen. Bij de keuring wordt de elektrische installatie gecontroleerd maar ook of je ervoor zorgt dat je medewerkers veilig de apparatuur kunnen gebruiken.

De Arbowet stelt een Scope 8 keuring verplicht als iemand onder jouw toezicht werkt. Het gaat dan niet alleen om vaste medewerkers. Ook als je uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en inhuurkrachten inschakelt óf als je partner meewerkt op de boerderij, is de scope 8 keuring verplicht. Hoe vaak een Scope 8 keuring moet plaatsvinden, hangt af van de verzekeraar en van de staat van de installatie. De keuring is vaak 3 tot 5 jaar geldig.

Scope 10: voor de elektrische installatie

Bij een SCIOS Scope 10 inspectie wordt er gekeken of de vaste elektrische installatie veilig is. De inspecteur doet onder andere metingen in jouw groepenkast(en), vaste installaties en wandcontactdozen en controleert losse contacten, kabels en verlengsnoeren. Hij gaat na of er een brandrisico of een aanrakingsrisico is. En checkt of alles goed is onderhouden. Vervolgens wordt er een rapport opgesteld. Moet je iets verbeteren, dan staat dat expliciet in het rapport.

Scope 10 is niet wettelijk verplicht, maar Univé stelt de keuring wel als voorwaarde wanneer je een brandverzekering af wilt sluiten. Het blijft niet bij een eenmalige keuring, je moet als agrariër de inspecteur regelmatig laten terugkomen. Hoe vaak, dat hangt af van je verzekeraar. Voor akkerbouwers en melkveehouders is dat bij Univé eens in de vijf jaar. In de intensieve veehouderij en de bloembollenteelt eens per drie jaar.

Scope 12: voor je zonnestroominstallatie

Met een SCIOS Scope 12 keuring wordt je complete zonnestroominstallatie geïnspecteerd, van zonnepanelen, omvormers en connectoren tot en met de meterkast. Met een visuele inspectie, metingen en testen beoordeelt de inspecteur of alle onderdelen in orde zijn. Na afloop ontvang je een rapport met verbeterpunten. Tot 50 zonnepanelen is een standaard opleveringskeuring meestal voldoende. Kom je daarboven, dan hangt het van de verzekeraar af of je de zonnestroominstallatie uitgebreider moet laten keuren en hoe vaak er een herkeuring nodig is. Je Univé-adviseur vertelt je hoe dat uitpakt bij jouw bedrijf.

Herstel door erkende vakman

Als de installateur het herstelwerk heeft gedaan, krijg je een herstelverklaring. Dit stuur je naar Univé om je brandverzekering veilig te stellen. Krijgen wij geen bericht over de keuringen en eventueel herstel, dan nemen we contact met je op. Je dekking vervalt niet meteen, maar je moet je verplichtingen wel binnen afzienbare tijd nakomen.

Hoe regel je de keuring?

Je moet zelf in de gaten houden of het tijd is dat je elektrische installatie weer gekeurd wordt. Je kunt op twee manieren een keuringsinstantie inschakelen.

  • Zelf doen. Als je de keuring zelf regelt, moet je een bedrijf inschakelen dat werkt volgens de richtlijnen van SCIOS. Het rapport dat je krijgt na de inspectie moet je dan zelf naar Univé sturen.
  • Via Univé. Wij werken samen met Keuringsservice Nederland (KSN) en E-Control, onafhankelijke inspectiebedrijven die zich houden aan de SCIOS richtlijnen. Je weet dan zeker dat de keuring volgens de eisen verloopt. Je moet wel zelf contact opnemen met Univé om dat te regelen. Het keuringsrapport stuurt KSN en E-Control automatisch naar Univé. Daar hoef je dan niet zelf aan te denken.

Vind je het een gedoe om zelf de keuringen te regelen? Je kunt bij Univé een abonnement afsluiten op Ondernemen zonder zorgen. Jij hoeft dan voor de keuringen niets te regelen. Wij zorgen ervoor dat een gecertificeerd bedrijf de keuringen in je bedrijf op tijd uitvoert en ons het keuringsrapport toestuurt. Dat kan voor scope 8, 10 en 12. Je stelt zelf je abonnement samen.

Waarom al die verplichtingen?

Het voelt soms als een flinke belasting, al die verplichtingen waar je als agrariër aan moet voldoen. Maar verplichte elektrakeuringen zijn niet zomaar een ideetje van de verzekeraars. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam in 2021 met een rapport over de desastreuze gevolgen van stalbranden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars moesten met een plan komen. Verzekeraars hebben daarom samen met de agrarische sector besloten om elektrakeuringen verplicht te stellen voor alle brandverzekeringen van agrariërs. Stalbranden zijn en blijven een enorm risico. Als die niet worden teruggedrongen kan het zelfs onverzekerbaar worden.

Wil je meer weten over je brandverzekering, of er voor jouw bedrijf verplichte keuringen gelden en Ondernemen zonder Zorgen? Neem dan contact op met je Univé-adviseur. Hij vertelt je er graag over en adviseert wat in jouw situatie verplicht of gewenst is.

Deel dit bericht