Ga naar inhoud

12 december 2022Ondernemen

Boeren in onzekerheid door Stikstofwet

Het kabinet kondigde in juni ingrijpende maatregelen aan voor de agrarische sector om de stikstofuitstoot drastisch te verlagen. Dat leidde tot veel onrust en protesten bij de boeren. Zij verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst. De komende jaren zal er veel op hen afkomen en kunnen ze alle steun gebruiken. Ook op juridisch gebied. 

Wat is de nieuwe stikstofwet? 

Bepaalde chemische verbindingen van stikstof in de lucht zijn schadelijk voor de natuur. Om de gevolgen van stikstof te beperken, trad in juli 2021 de Stikstofwet in werking. Die bepaalde dat de stikstofdepositie in 2030 met 50% verminderd moet zijn. Hoe? Dat moesten de plannen duidelijk maken die het kabinet in juni van dit jaar presenteerde. Maar die plannen kwamen als een koude douche voor de vele agrarische ondernemers. De maatregelen om de stikstof in de landbouw te verlagen, zijn zo drastisch dat boeren vrezen voor hun toekomst. Zijn ze gedwongen om hun bedrijf te sluiten of te verplaatsen? Moeten ze tegen zeer hoge kosten hun bedrijf verduurzamen? De veestapel met de helft verminderen? Of moeten ze kiezen voor een ander verdienmodel? En hoe worden ze geholpen bij de transitie? 

Gevolgen stikstofbeleid boeren 

Er komt nog meer op het bordje van de boeren te liggen. Naast het terugdringen van de stikstofuitstoot moeten zij de waterkwaliteit verbeteren en bijdragen aan de klimaatdoelstelling. Op dit moment werkt het kabinet samen met de sector aan een landbouwakkoord waarin de toekomst van de agrarische sector wordt vormgegeven. Voor het halen van de natuurdoelen is ook een grote rol weggelegd voor de provincies. Zij gaan in een gebiedsproces met de betrokken agrarische bedrijven in overleg over de gewenste mix aan maatregelen. Denk aan het verminderen van stalemissies, het veranderen van de grondwaterstand en het duurzaam betelen en bemesten van percelen. Al die maatregelen grijpen diep in op de bedrijfsvoering en het huidige verdienmodel van de agrarische ondernemer. 

Duidelijkheid en juridische steun 

De grote onzekerheid voor de individuele agrarische bedrijven raakt hen in het hart en zet de bedrijfsontwikkeling en innovatie op slot. Veel boeren zitten muurvast door het stikstofbeleid en hebben een grote behoefte aan duidelijkheid en steun. Univé heeft daar begrip voor en volgt de politieke en juridische ontwikkelingen in het transitieproces. In het langjarig proces dat de boeren te wachten staat, kunnen ze ook met juridische procedures te maken krijgen. Want in hoeverre kunnen maatregelen dwingend worden opgelegd? En zijn de belangen van de boer altijd zorgvuldig meegewogen in de besluitvorming? Bij die juridische vragen is professionele juridische ondersteuning welkom. 

Advies en bijstand 

Univé gunt zowel jonge boeren als boeren die willen stoppen een perspectiefrijke toekomst. Wij hebben veel ervaring met advies aan boerenbedrijven die juridisch in de knel komen. Agrariërs met een reeds actieve rechtsbijstandverzekering kunnen bij ons aankloppen voor juridisch advies en voor bijstand in juridische procedures. Juist in deze spannende periode waar veel van afhangt, is het voor de boer goed om te weten dat Univé achter hem staat. 

Ons Juridisch Advies Centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 19.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 13.00 uur. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0592 382501. Wil je liever teruggebeld worden op een moment dat het jou uitkomt? Plan dan een terugbelverzoek in

Deel dit bericht