Ga naar inhoud

30 juni 2023Ondernemen

Aansprakelijkheid is niet 100% te verzekeren

Als ondernemer koop je goederen en diensten in en lever je die ook zelf. Daarvoor heb je overeenkomsten afgesloten met leveranciers en afnemers. In de algemene voorwaarden die deel uit kunnen maken van zo’n overeenkomst, is vaak een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Waarom is dat? En waarom zou je zelf de aansprakelijkheid beperken?

Als jij door je werk schade veroorzaakt, kan dat grote gevolgen hebben voor degene die daardoor getroffen wordt. Jij kunt dan aansprakelijk gesteld worden en opdraaien voor de kosten. In dat geval doe je een beroep op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een andere zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Maar toch is dat niet altijd mogelijk. Soms is de omvang van een schade niet te overzien. Vooral gevolgschade (schade die het gevolg is van een eerdere schade) kan enorm in de papieren lopen. Ook kan een bepaalde gebeurtenis zo risicovol zijn dat aansprakelijkheid eenvoudigweg niet te verzekeren is of alleen tegen een fors hogere premie.

Aansprakelijkheid beperken

Aansprakelijkheid is dus niet altijd voor de volle 100% te verzekeren. Om onverzekerbare aansprakelijkheidsrisico te voorkomen, kan een leverancier in de algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid voor materiele schade beperken. Hij sluit dan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit en beperkt de aansprakelijkheid voor directe schade. Voor dat laatste kan hij bijvoorbeeld de aansprakelijkheid beperken tot het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert of tot het factuurbedrag van het afgelopen jaar.

Opnemen in de algemene voorwaarden

Jij kunt zelf ook je aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden beperken. Houd er wel rekening mee dat aansprakelijkheidsbeperkingen met name werken bij overeenkomsten tussen ondernemers. Brancheorganisaties hebben vaak algemene voorwaarden opgesteld voor hun leden. Ook de Kamer van Koophandel heeft voorbeelden van algemene voorwaarden. Misschien kun je die gebruiken. Ben je niet zeker of alles goed in je algemene voorwaarden staat? Je kunt je algemene voorwaarden één keer per drie jaar laten checken door Univé Rechtshulp als je een rechtsbijstandsverzekering bij ons hebt.

Wil je de aansprakelijkheidsbeperking laten aansluiten op het bedrag waarvoor je verzekerd bent? Overleg dat dan vooraf met je verzekeraar. Dat is meteen een goed moment om ook te bespreken welke risico’s jij loopt door de aansprakelijkheidsbeperkingen van anderen.

Deel dit bericht