Ga naar inhoud

10 juni 2021Wonen

WOZ-waarde in 2022 anders berekend: zo zit dat

De berekening van je WOZ-waarde gaat veranderen vanaf 1 januari 2022. Gemeenten zijn vanaf dan wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte. Alles wat je moet weten over de nieuwe berekening:

Aan de gemeente betaal je belasting op basis van de Waardering Onroerende Zaken, de zogenoemde WOZ-waarde van je grond of bedrijfskavel. Zo'n vijf miljoen huizen in Nederland, verdeeld over circa 250 gemeenten, krijgen te maken met de nieuwe berekening van je WOZ-waarde. De overige Nederlandse gemeenten werken al met de nieuwe methode. In plaats van de bruto-inhoud van de woning wordt er gekeken naar de gebruiksoppervlakte. Daardoor kunnen bewoners of zakelijke gebruikers makkelijker controleren hoe de WOZ-waarde is bepaald. Deze waarde kan ook gebruikt worden voor de hypotheekberekening

De gebruiksoppervlakte uitgelegd 

Het aantal vierkante meters dat je in je woning kunt gebruiken om te wonen, dat is de gebruiksoppervlakte. Allerlei partijen werken al met deze standaard meetmethode, zoals taxateurs, makelaars, woningbouwverenigingen en bouwbedrijven. Vanaf 2022 hanteren gemeentes dus ook de gebruiksoppervlakte als basis voor de berekening van de WOZ-waarde. Dat maakt het duidelijker en eenduidiger voor iedereen. 

Zo wordt de WOZ-waarde bepaald 

Je gemeente gaat uit van het bedrag dat je woning of bedrijfspand zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dat wordt de waardepeildatum genoemd. Tijdens de taxatie van het pand kijkt de taxateur onder andere naar de grootte van de kavel en woning, het bouwjaar, de ligging, het soort woning, de marktwaarde, eventuele uitbouwen en garage/schuur, de kwaliteit en onderhoud van de woning en de voorzieningen in de buurt. Via deze factoren komt de WOZ-waarde tot stand.  

Gevolgen van de nieuwe rekenmethode 

Het kan zijn dat je nieuwe WOZ-waarde niet echt afwijkt van je verwachtingen. Maar de nieuwe rekenmethode kan er ook voor zorgen je WOZ-waarde lager of hoger uitvalt. In dat laatste geval betaal je dus meer onroerendzaakbelasting. In de gemeenten die al voor 2022 met de nieuwe methode werkten, heeft het voor de meeste mensen geen verschil gemaakt.  

Wil je controleren of de waarde klopt? Vraag dan een taxatieverslag aan via het WOZ-waardeloket van je gemeente. Daarin staat ook hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van je woning? Bekijk dan onze tips.

Deel dit bericht