Ga naar inhoud

Ontbinding van arbeidsovereenkomst

Als u écht niet meer samen met uw werknemer door één deur kunt, dan is het in bepaalde situaties mogelijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wat houdt een ontbinding van de arbeidsovereenkomst precies in? En wanneer en hoe kunt u dit proces in gang zetten?

Lees verder of ga direct naar:

Wat is ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Als werkgever gaat u een arbeidsovereenkomst met uw werknemers aan. In bepaalde situaties kan het zijn dat u een goede reden heeft om de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk te stoppen, maar dat de werknemer het hier niet mee eens is.

In zo’n situatie kunt u de rechter schriftelijk verzoeken om de arbeidsovereenkomst alsnog te beëindigen, ofwel: te ontbinden. Keurt de rechter uw verzoek goed, dan wordt de overeenkomst ontbonden. De rechter beslist dan ook tot wanneer de overeenkomst nog duurt.

Vergoeding bij arbeidsovereenkomst ontbinden

Bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst bepaalt de rechter of u een vergoeding aan de werknemer moet betalen. Meestal moet u in ieder geval een transitievergoeding betalen. Het is mogelijk dat u daarnaast ook de billijke vergoeding en/of een extra (additionele) vergoeding moet betalen.

Contract ontbinden van werknemer: geldige redenen

De rechter ontbindt een arbeidscontract niet zomaar: hier moet een goede reden voor zijn. Een paar situaties waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk kan zijn:

  • U heeft een verstoorde arbeidsrelatie met de werknemer, bijvoorbeeld door een arbeidsconflict, en de werknemer komt niet meer naar werk (terwijl er geen sprake van ziekte of arbeidsongeschiktheid is).

  • De werknemer is langer dan 2 jaar ziek en de kans is klein dat die binnen 26 weken herstelt en aangepaste werkzaamheden kan doen. 

  • De werknemer heeft zich ernstig misdragen op de werkvloer, bijvoorbeeld door grensoverschrijdend gedrag te laten zien.

  • U stopt met uw onderneming en kunt de werknemer daardoor geen werk meer bieden.

Rechtshulp bij een conflict met uw werknemer

Heeft u een juridische vraag over de ontbinding van een arbeidsovereenkomst? Of wilt u uw zaak voorleggen aan de rechter en heeft u hier juridische bijstand bij nodig? De ervaren juristen van Univé Rechtshulp helpen u graag verder. Schakel onze juridische hulp in via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering. Bent u niet verzekerd? Vraag dan Rechtshulp on demand aan en ontvang direct rechtshulp op maat.