Ga naar inhoud

Arbeidsovereenkomst opstellen

Heb je een bedrijf en wil je personeel in dienst nemen? Dan raden onze juristen je aan om een arbeidscontract te maken. Zij leggen uit waarom dit belangrijk is en waar je rekening mee moet houden bij het opstellen van de overeenkomst.

Lees verder of ga direct naar:

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Als je een werknemer in loondienst neemt, dan ga je een arbeidsovereenkomst aan. Dit betekent dat je met de werknemer afspreekt dat diegene voor bepaalde of onbepaalde tijd voor jou gaat werken. En dat jij de werknemer hiervoor loon betaalt.

Wanneer is er sprake van loondienst?

Soms kan het lastig zijn om te bepalen of iemand bij je in loondienst is. Bijvoorbeeld als de opdrachtnemer ook zelfstandig ondernemer is. Die persoon zou het werk dan namelijk op twee manieren kunnen uitvoeren: als werknemer of als zelfstandige.

Er is sprake van loondienst als de overeenkomst aan deze drie voorwaarden voldoet:

 • De werknemer mag het werk niet door iemand anders laten doen.

 • Je betaalt de werknemer loon als vergoeding voor de arbeid.

 • Er sprake is van een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer. Dit betekent dat je in de positie bent om aanwijzingen en instructies aan de werknemer te geven. Simpel gezegd: je geeft de werknemer opdrachten en je bepaalt ook hoe deze opdrachten uitgevoerd moeten worden. De werknemer is vervolgens verplicht om jouw aanwijzingen en instructies op te volgen.

Wat is een arbeidscontract?

Als je een arbeidsovereenkomst aangaat, dan maak je samen met de werknemer afspraken over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld over de functie en het salaris van de werknemer. Het is altijd verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een contract. Dit wordt een arbeidscontract genoemd.

Wat staat er in het arbeidscontract?

In het arbeidscontract staan de afspraken die je als werkgever met jouw werknemer maakt. Elke arbeidsovereenkomst is daarom weer anders.

In het arbeidscontract staan meestal in ieder geval deze punten:

 • naam en adres van de werkgever

 • naam en adres van de werknemer

 • op welke plaats(en) de werknemer het werk uitvoert

 • de functie of het soort werk van de werknemer

 • de datum waarop de werknemer in dienst treedt

 • hoeveel uur per dag of per week de werknemer gaat werken

 • het salaris van de werknemer en op welke termijn je dit uitbetaalt

 • hoeveel verlofdagen, vakantiedagen en vakantietoeslag de werknemer krijgt (of hoe dit wordt berekend)

 • de opzegtermijn van het arbeidscontract

Verder kan er ook in het arbeidscontract staan:

 • welke cao van toepassing is

 • tot wanneer het contract duurt (bij een tijdelijk contract) 

 • of er een pensioenregeling voor de werknemer is

 • of er een concurrentiebeding voor de werknemer geldt

 • hoelang de proeftijd van de werknemer duurt (bij een contract van minimaal 6 maanden)

 • of het om een uitzendovereenkomst gaat

Is een arbeidscontract opstellen verplicht?

Een arbeidscontract opstellen is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Als werkgever ben je verplicht om schriftelijke afspraken te maken over de functie, de datum van indiensttreding, het salaris, de opzegtermijn en hoeveel uren de werknemer gaat werken. Deze zaken moet je binnen één maand op papier zetten, gerekend vanaf de dag dat de werknemer in dienst treedt.

Door een arbeidscontract te maken kun je dit praktisch regelen. Daarnaast staan de rechten en plichten van beide partijen duidelijk vastgelegd in het arbeidscontract. Zo kun je voorkomen dat hier misverstanden over ontstaan. Ook sta je hiermee sterker in je recht als de werknemer zich niet aan de afspraken houdt. Je kunt dan namelijk beter bewijzen wat er afgesproken is.

Geen arbeidscontract of arbeidsovereenkomst maken

Neem je iemand aan zonder duidelijk af te spreken dat je een arbeidsovereenkomst aangaat? Of zonder een arbeidscontract te tekenen? Dan kan er volgens de wet alsnog sprake van een arbeidsovereenkomst zijn. Zelfs als je dit niet besproken hebt.

Een arbeidsovereenkomst kan automatisch ontstaan als:

 • de werknemer 3 maanden lang elke week voor je werkt

 • óf als de werknemer 3 maanden lang minimaal 20 uur per maand voor je werkt

Als er een arbeidsovereenkomst ontstaan is, heeft de werknemer bepaalde rechten. Zo mag je diegene niet zomaar ontslaan. Ook moet je de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Ben je het hier niet mee eens? Dan moet je kunnen bewijzen dat je geen arbeidsovereenkomst met de werknemer heeft.

Juridisch advies of rechtshulp nodig?

Wil je jouw arbeidscontract door een jurist laten controleren? Of heb je een juridische vraag over de arbeidsovereenkomst? Dan helpen de ervaren juristen van Univé je graag verder. Vraag juridische hulp aan via je zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Als je bij ons verzekerd bent, kun je via de website van Univé Rechtshulp direct je zaak melden. Heb je geen verzekering? Dan kun je voor een vast bedrag juridisch advies inwinnen via Rechtshulp on demand.

Ik ben klant en wil juridisch advies

Ik wil Rechtshulp on demand