Ga naar inhoud

Arbeidsovereenkomst opstellen

Heeft u een bedrijf en wilt u personeel in dienst nemen? Dan raden onze juristen u aan om een arbeidscontract te maken. Zij leggen uit waarom dit zo belangrijk is en waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van de overeenkomst.

Lees verder of ga direct naar:

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Als u een werknemer in loondienst neemt, dan gaat u een arbeidsovereenkomst aan. Dit betekent dat u met de werknemer afspreekt dat diegene voor bepaalde of onbepaalde tijd voor u gaat werken. En dat u de werknemer hiervoor loon betaalt.

Wanneer is er sprake van loondienst?

Soms kan het lastig zijn om te bepalen of iemand bij u in loondienst is. Bijvoorbeeld als de opdrachtnemer ook zelfstandig ondernemer is. Die persoon zou het werk dan namelijk op twee manieren kunnen uitvoeren: als werknemer of als zelfstandige.

Er is sprake van loondienst als de overeenkomst aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 • De werknemer mag het werk niet door iemand anders laten doen.

 • U betaalt de werknemer loon als vergoeding voor de arbeid.

 • Er sprake is van een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer. Dit betekent dat u in de positie bent om aanwijzingen en instructies aan de werknemer te geven. Simpel gezegd: u geeft de werknemer opdrachten en u bepaalt ook hoe deze opdrachten uitgevoerd moeten worden. De werknemer is vervolgens verplicht om uw aanwijzingen en instructies op te volgen.

Wat is een arbeidscontract?

Als u een arbeidsovereenkomst aangaat, dan maakt u samen met de werknemer afspraken over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld over de functie en het salaris van de werknemer. Het is altijd verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een contract. Dit wordt een arbeidscontract genoemd.

Wat staat er in het arbeidscontract?

In het arbeidscontract staan de afspraken die u als werkgever met uw werknemer maakt. Elke arbeidsovereenkomst is daarom weer anders.

In het arbeidscontract staan meestal in ieder geval deze punten:

 • naam en adres van de werkgever

 • naam en adres van de werknemer

 • op welke plaats(en) de werknemer het werk uitvoert

 • de functie of het soort werk van de werknemer

 • de datum waarop de werknemer in dienst treedt

 • hoeveel uur per dag of per week de werknemer gaat werken

 • het salaris van de werknemer en op welke termijn u dit uitbetaalt

 • hoeveel verlofdagen, vakantiedagen en vakantietoeslag de werknemer krijgt (of hoe dit wordt berekend)

 • de opzegtermijn van het arbeidscontract

Verder kan er ook in het arbeidscontract staan:

 • welke cao van toepassing is

 • tot wanneer het contract duurt (bij een tijdelijk contract) 

 • of er een pensioenregeling voor de werknemer is

 • of er een concurrentiebeding voor de werknemer geldt

 • hoelang de proeftijd van de werknemer duurt (bij een contract van minimaal 6 maanden)

 • of het om een uitzendovereenkomst gaat

Is een arbeidscontract opstellen verplicht?

Een arbeidscontract opstellen is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Als werkgever bent u verplicht om schriftelijke afspraken te maken over de functie, de datum van indiensttreding, het salaris, de opzegtermijn en hoeveel uren de werknemer gaat werken. Deze zaken moet u binnen 1 maand op papier zetten, gerekend vanaf de dag dat de werknemer in dienst treedt.

Door een arbeidscontract te maken kunt u dit praktisch regelen. Daarnaast staan de rechten en plichten van beide partijen duidelijk vastgelegd in het arbeidscontract. Zo kunt u voorkomen dat hier misverstanden over ontstaan. Ook staat u hiermee sterker in uw recht als de werknemer zich niet aan de afspraken houdt. U kunt dan namelijk beter bewijzen wat er afgesproken is.

Geen arbeidscontract of arbeidsovereenkomst maken

Neemt u iemand aan zonder duidelijk af te spreken dat u een arbeidsovereenkomst aangaat? Of zonder een arbeidscontract te tekenen? Dan kan er volgens de wet alsnog sprake van een arbeidsovereenkomst zijn. Zelfs als u dit niet besproken heeft.

Een arbeidsovereenkomst kan automatisch ontstaan als:

 • de werknemer 3 maanden lang elke week voor u werkt

 • óf als de werknemer 3 maanden lang minimaal 20 uur per maand voor u werkt

Als er een arbeidsovereenkomst ontstaan is, heeft de werknemer bepaalde rechten. Zo mag u diegene niet zomaar ontslaan. Ook moet u de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Bent u het hier niet mee eens? Dan moet u kunnen bewijzen dat u geen arbeidsovereenkomst met de werknemer heeft.

Juridisch advies of rechtshulp nodig?

Wilt u uw arbeidscontract door een jurist laten controleren? Of heeft u een juridische vraag over de arbeidsovereenkomst? Dan helpen de ervaren juristen van Univé u graag verder. Vraag juridische hulp aan via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.