Ga naar inhoud

13 november 2018Gezondheid

Hoe ga je om met mantelzorg en je levenstestament?

Op dinsdag 20 november 2018 werd er een zorgavond georganiseerd op het Univé kantoor in Appingedam. Met 43 bezoekers kijken we terug op een drukke en succesvolle avond.

Nadat iedereen welkom was geheten werden de bezoekers, onder het genot van een kopje koffie, door Joyce Matthijs van Univé bijgepraat over de laatste ontwikkelingen betreffende de zorgverzekering voor 2019. Voor iedereen is dit een aanleiding om te bezien of het huidige pakket aan diensten past bij de persoonlijke behoeften en altijd veranderende omstandigheden. Voor meer dan een miljoen mensen is dit een reden om zelfs over te stappen. 

Univé vindt het van belang om in haar aanbod ook in te zetten op het stimuleren en faciliteren van meer preventie. Tegenslag en schade kun je beter voorkomen wanneer bijvoorbeeld meer mensen Eerste Hulp kunnen verlenen. In een mum van een tijd hebben 8000 leden gebruik gemaakt van een gratis EHBO cursus aanbod. Je staat gewoon beter in het leven wanneer je een ander in nood kunt helpen. En dat geldt omgekeerd natuurlijk ook wanneer je zelf iets overkomt.

De presentatie werd goed ontvangen en na het beantwoorden van een aantal vragen werd het woord gegeven aan Sieneke Bolken. Sieneke is notaris en gaf een toelichting over het levenstestament. Er  kwam onder andere naar voren wat een levenstestament is en wanneer je dit nodig kunt hebben. Er was voldoende tijd om vragen te stellen en veel mensen maakten hier gebruik van.

Na de informatie van de notaris hebben we een korte pauze gehouden. Tijdens de pauze was er de mogelijkheid om vragen te stellen en nog wat te drinken. Na de pauze kwamen er twee medewerkers van Stichting Welzijn en Dienstverlening uit Appingedam aan het woord. Zij gaven informatie over mantelzorg. Wat houdt het in om mantelzorger te zijn? En wat kun je doen om jezelf te beschermen als mantelzorger?

Wat erg leuk was is dat de notaris en het SWD elkaar soms konden aanvullen met informatie. Wanneer er immers een mantelzorger nodig is, betekent dit dat iemand zelf niet alles meer kan regelen. Op zo’n moment kan een levenstestament ook van toepassing zijn. Daarnaast had dit ook weer raakvlakken met de zorgverzekering aangezien er vanuit de zorgverzekering ook vergoeding is voor de mantelzorg. De onderwerpen op de avond sloten dus erg goed op elkaar aan waardoor van verschillende kanten vragen toegelicht konden worden.

Na afloop was er de gelegenheid om na te praten en nog eventuele vragen te stellen. Het was een zinvolle avond die ik niet had willen missen, was een treffende uitspraak van een bezoeker om de geslaagde avond samen te vatten. Samen een gezond en plezierig leven mogelijk maken voor iedereen.

Deel dit bericht