Ga naar inhoud

Wat gebeurt er als ik te laat ben met betalen?

Het kan gebeuren dat je een keer te laat bent met betalen. Probeer je premie alsnog zo snel mogelijk aan ons te betalen, zodat je goed verzekerd bent. 

Als je te laat bent met betalen, doorlopen we de volgende stappen:

1. Betalingsherinnering

We sturen je een betalingsherinnering. Hierin herinneren we je eraan om de premie alsnog te betalen. We vragen je om dit binnen 14 dagen te doen. 

2. Aanmaning

Heb je na 14 dagen de premie nog niet overgemaakt? Dan krijg je van ons een aanmaning en schorsen we je verzekering(en). Dat betekent dat eventuele schade niet meer vergoed wordt. 

Let op: Heb je een voertuig met kenteken bij ons verzekerd en een aanmaning gekregen? Dan geven we ook door aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) melden dat de dekking van de verzekering van dit voertuig is gestopt. Je staat dan bij de RDW gemeld als niet verzekerd. Bij een controle kun je dan een boete van de RDW krijgen van minimaal € 400.

Je bent weer verzekerd 24 uur nadat we alle openstaande premie hebben ontvangen. Betaal dus zo snel mogelijk. Belangrijk om te weten: je verzekering kan niet met terugwerkende kracht ingaan.

3. Laatste verzoek om te betalen

Heb je ook na de aanmaning niet betaald? Dan krijg je van ons een sommatie, een laatste bezoek om te betalen. We kunnen ook besluiten je verzekering(en) definitief stop te zetten. 

Je moet de premie wel tot het einde van de verzekering betalen. We zullen dan overgaan tot gerechtelijke incasso. De kosten daarvan zijn minimaal € 40 en maximaal 15% van de niet op tijd betaalde premie. Hier lees je meer over het incassobureau