Ga naar inhoud

Is mijn gehoorapparaat meeverzekerd op de inboedelverzekering?

Schade aan hulpmiddelen is tot € 10.000 verzekerd op de inboedelverzekering. Loop je schade aan je gehoorapparaat op buiten je woning, in Nederland? Met een buitenshuis dekking ben je tot € 500 per gebeurtenis verzekerd.  

Verlies of het kwijtraken van je gehoorapparaat is niet verzekerd. Wil je wereldwijd verzekerd zijn tegen diefstal, verlies of schade? Sluit dan ook een kostbaarhedenverzekering af.  

Heb je het gehoorapparaat in bruikleen, bijvoorbeeld om te testen? Dan ben je verzekerd wanneer je een bruikleenovereenkomst kunt overleggen. Hiermee toon je aan dat zelf het gehoorapparaat moet verzekeren.  

Sluit een inboedelverzekering af

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?