Ga naar inhoud

Is cybercriminaliteit verzekerd op mijn inboedelverzekering?

De inboedelverzekering van Univé heeft standaard cyberhulp dekking. Je bent hiermee tot maximaal € 2.000 per jaar verzekerd voor schade aan computerapparatuur door cybercriminaliteit. 

Herstel van data en verwijderen van kwaadaardige software 

We vergoeden de kosten die gemaakt worden door de IT-expert die wij inschakelen na een cybercrime incident om: 

  • Je gegevens te herstellen uit je eigen back-up; 

  • Kwaadaardige software, die in strijd is met het Nederlandse recht, van je apparaat te verwijderen. 

  • Computerapparatuur te vervangen 

De kosten om beschadigde apparatuur te vervangen vergoeden wij als de IT-expert aangeeft dat: 

  • Herstel niet mogelijk is 

  • De kosten voor vervanging van de apparatuur lager zijn dan het herstellen van je gegevens, of om kwaadaardige software van het apparaat te verwijderen na een cybercrime incident 

Het vervangende apparaat is altijd vergelijkbaar met je beschadigde apparaat. 

Cyberafpersing 

Wij vergoeden de kosten om cyberafpersing op te lossen. Word je verzocht losgeld te betalen? Deze kosten vergoeden we niet. 

Univé Cyberhelpdesk 

We helpen je alleen als je volledig meewerkt met Univé Cyberhelpdesk en de schadebehandelaar. Je moet alle relevante wetshandhaving instanties op de hoogte stellen van cybercriminaliteit, als wij dat aan je vragen. 

Cybercrime voorkomen 

Cybercrime is nooit volledig te voorkomen. Je kan wel stappen ondernemen om het criminelen niet makkelijk te maken: 

  • Zorg dat je computerapparatuur onderhouden en geüpdatet is door verschenen updates van de leverancier binnen veertien dagen te installeren. 

  • Zorg dat je jouw computerapparatuur gebruikt en onderhoudt zoals de fabrikant of leverancier aanbeveelt.  

  • Gebruik gebruikelijke antivirus software. 

  • Gebruik geschikte wachtwoorden. 

  • Laat je computerapparatuur niet onbeheerd achter in een openbare ruimte. 

Vermoed je, of is er sprake van een cyberincident? Neem dan contact op met de Univé Cyberhelpdesk

Wilt u meer informatie over cyberhulp? Bekijk dan de veelgestelde vragen

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?