Ga naar inhoud

2 december 2016Wonen

Voorkom schade door omgewaaide boom

Als er een flinke herfststorm is geweest, ziet u in de media de beelden weer verschijnen van omgevallen bomen en afgerukte takken. Maar hoe staat het met de bomen in uw eigen tuin? Kunnen zij tegen een stootje of loopt uw dak gevaar bij een stevige wind?

Je wist het misschien niet, maar als boomeigenaar heb je een zorgplicht: je moet de bomen goed onderhouden. Een zieke of dode boom kan gemakkelijker omwaaien. Als hij dan op je dak, schutting of schuur terechtkomt, heb je een flinke schade. En hoewel die schade vergoed wordt door je opstalverzekering, wil je het risico toch liever beperken.

Bomen planten op veilige afstand van uw huis

De kans dat je boom op het dak (of dat van de buren) valt, kun je al bij de aanplant verkleinen door een goede plek te kiezen, niet te dicht bij de woning. Want dat kleine boompje van nu is over 30 jaar misschien uitgegroeid tot een reus. Een veilige plek op afstand is ook beter voor boomsoorten – zoals populieren – die gevoelig zijn voor takbreuk. Overigens schrijft de wet voor dat de boom minimaal twee meter van de erfgrens met je buren moet staan. Wel kun je met de gemeente daarvoor andere regels hanteren. Houd er bij de keuze van de aanplantplaats ten slotte rekening mee dat de wortels van bomen schade kunnen veroorzaken aan fundering of wegdek. Zorg ook dan voor afstand.

Boom onderhouden

Maar hoe onderhoud je een boom? 'Dat vergt niet veel', vertelt Maarten Vroklage van ETS Boomexperts in Harderwijk. 'Een pas geplante boom zal in de lente en in de zomer wat extra water nodig hebben. Na verloop van tijd reiken zijn wortels diep genoeg om zelf water te vinden. Houd dan vooral in gaten hoe de boom het doet. Als hij wat achteruitgaat, kan bemesten raadzaam zijn.' Niet alleen de boom zelf verdient aandacht, ook met de omgeving van de boom kunt u maar beter verstandig omgaan. 'Door ingrepen als bestraten, een kabel of een terras aanleggen kunnen wortels beschadigd raken', aldus Vroklage. 'De boom kan dan stabiliteit verliezen of vatbaar worden voor aantastingen.'

Gevaarlijke boom

Hoe weet je of de bomen nog veilig zijn? Let op de volgende zaken:
• Dode takken. Te herkennen doordat er geen blad meer aan de boom komt.
• Zwammen op de stam. Betekent vaak dat er schimmel in het hout zit. De boom kan dan al behoorlijk aangetast zijn.
• Holtes in de bomen. Als je vogels een holte in ziet kruipen, kan het zijn dat daar een flinke ruimte achter zit. Geen goed teken. Bewerkt een specht uw boom met zijn snavel? Dan zit daar vaak al een zwakke plek.
• Conditieverlies. Zit de boom het ene jaar nog goed in het blad, en is dat het jaar daarna een stuk minder? Dan kan dat een teken zijn dat de boom verzwakt.

Boomdeskundige inschakelen

je kunt zelf de bomen inspecteren, maar ook een erkend boomdeskundige inschakelen. Deze gaat na of de boom ziek is en of takken slecht gehecht of te zwaar zijn. Hij controleert de stam, de wortel, de voet en de kroon en kan inschatten of de boom een gevaar vormt. Als dat zo is, moet er ingegrepen worden. Snoeien, verankeren of kappen zijn dan de meest voor de hand liggende oplossingen. Ga niet zomaar zelf aan de slag. In een boom klimmen, takken afnemen of een boom kappen is gevaarlijk. Als dat niet verantwoord gedaan wordt, kunnen er ongelukken gebeuren. De boom valt verkeerd of takken komen ongecontroleerd neer. Dat kan tot schade leiden. Erger nog is dat je door een val letsel kunt oplopen. Bovendien kan de boom na een ondeskundige behandeling zijn schoonheid verloren zijn.

Kapvergunning nodig?

Een boom in je tuin mag je niet altijd zomaar weghalen. Iedere gemeente heeft zijn eigen kapbeleid. Informeer daarom bij uw gemeente of u een kapvergunning nodig heeft. Als je een rapport hebt van een boomdeskundige met daarin het advies om de boom weg te halen, zal de gemeente eerder een kapvergunning geven.

Bomen van de buren

Zoals jij verantwoordelijk bent voor je eigen bomen, zo zijn de buren en de gemeente dat voor de bomen waarvan zij eigenaar zijn. Denk je dat een van die bomen een gevaar vormt voor jouw woning? Ga dan in gesprek met de eigenaar als onderhoudsplichtige.

Welke schade wordt vergoed?

Bij schade door een omgewaaide boom, krijg je te maken met verschillende kosten. Niet al die kosten worden vergoed. Op welke vergoeding kun je met een opstalverzekering van Univé rekenen?

Wel vergoed:

• Schade aan woning, schuur of schutting.
• De boom weghalen van het dak.

Niet vergoed:

• De boom zelf.
• De boom afvoeren van uw terrein.

Goed om te weten: staat een boom scheef als gevolg van een storm? En kan hij op je woning of die van de buren vallen? Dan mag je de boom op onze kosten laten omzagen. 

Raakt uw inboedel beschadigd, bijvoorbeeld doordat er een tak de woning is binnengedrongen? Dan is die schade gedekt via de inboedelverzekering.

Deel dit bericht