Ga naar inhoud

20 april 2015Wonen

Help, de buren willen uitbouwen!

Zoals de buren gisteravond hun plannen voor hun uitbouw presenteerde, klonk het best logisch. Het overviel u eigenlijk ook een beetje. Daarom knikte u vriendelijk boven uw kop koffie. Maar nu? Alles in u zegt, dat u die uitbouw tegen wilt houden. Maar hoe?

Deze vraag komt regelmatig bij de Univé Rechtshulp (UR) binnen. Nederland is dichtbevolkt, waardoor plannen van de ene buur al snel gevolgen heeft voor de andere. Maar juist ook om die reden, willen wij het contact met de buren graag goed houden.

Burenrecht

In principe mogen die buren altijd op hun eigen grond bouwen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering van Univé dan kan Univé voor u uitzoeken of er een omgevingsvergunning nodig is. Als er geen vergunning nodig is of de buren hebben de vergunning al geregeld, dan kunnen zij gaan bouwen. Op hun eigen grond dus, want bouwen op de erfgrens mag niet zomaar.. Als het echt niet anders kan, mogen de werkzaamheden wel vanaf uw grond worden uitgevoerd. Natuurlijk zonder uw eigendommen te beschadigen. Anders horen zij dit te vergoeden.

Uw rechten

Is er dan niets dat u kunt doen om het te voorkomen? Eigenlijk alleen als er sprake is van onrechtmatige hinder. Zo mogen uw buren bijvoorbeeld geen vensters plaatsen die dichter op de grens staan dan twee meter en uitzicht geven op uw perceel. Dat mag alleen als de vensters ondoorzichtig zijn en níet open kunnen.

Lichtinval

Vaak gebeurt het dat een uitbouw zon of licht wegneemt. Dat is in de meeste gevallen toegestaan. Slechts in hele uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld als er door de uitbouw een ‘pijpenlaatje’ ontstaat) zal de rechter het als onrechtmatig hinder beoordelen en u in het gelijk stellen.

Vast aan uw muur

Zeker in nieuwbouwwijken kan het zijn dat uw muur een ideaal uitgangspunt is voor de uitbouw van uw buurman. Of u dat moet toestaan, is per situatie verschillend. UR kan dit aan de hand van foto’s, kadastrale kaarten en eventueel notariële aktes voor u onderzoeken.

Recente projectbouw

Bij recentere projectbouw is deze ‘muur’-kwestie soms al opgelost. Bijvoorbeeld als het project de keuzeoptie ‘uitbouw’ kent. Kiest u voor die uitbouw, dan wordt de spouwmuur recht doorgetrokken. Met andere woorden, uw buurman verliest door uw uitbouw een paar centimeter grond. Ook als hijzelf niet voor zo’n uitbouw kiest. Maar wil hij in de toekomst alsnog gaan uitbouwen, dan kan in de notariële akte geregeld zijn dat hij uw bestaande muur mag gebruiken. Zonder dat hij moet delen in de kosten van die muur.

In gesprek

Zaak is eigenlijk altijd met elkaar in gesprek te blijven. Hoewel het vaak goed is niet meteen verhaal te gaan halen. De neiging bestaat dan vanuit een eerste emotie te reageren, waardoor ruzie op de loer ligt. Wie het eerst laat bezinken, kan ook even rustig op een rij te zetten wat de echte zorgen zijn. Zo komt u beter tot een echt gesprek met uw buren.

Advies Univé Rechtshulp

Voorafgaand aan dat gesprek, kan Univé Rechtshulp alvast kijken waar u staat op het gebied van burenrecht. Aan de hand van foto’s en eventueel overleg met de gemeente kunnen wij u als Univé-verzekerde achter de schermen adviseren. Eventueel helpen wij u met het opstellen van een brief. Wel het liefst uit uw naam! Een brief van een jurist doet de verhoudingen in het algemeen geen goed.

Nul-meting vooraf

Maar misschien maakt u zich vooral zorgen over de grote werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Wat betekent dat voor uw huis? Een onafhankelijke derde kan middels een nulmeting een verslag van uw woning maken. Als u dan later scheuren ziet, kan die nulmeting als bewijs dienen dat ze door de werkzaamheden zijn ontstaan.

Uw buren willen úw uitbouw niet

Wat als ú wilt uitbouwen en uw buren vinden het maar niks? Een lelijke streep door uw plannen? Misschien zelfs reden voor u om ze voorlopig maar dood te zwijgen. Maar waarom zou u geen goedendag meer zeggen? Juist nu komt het erop aan met elkaar in gesprek te blijven.

Wettelijke grenzen

Binnen de wettelijke grenzen mag u natuurlijk ook zelf bepalen wat u met uw grond doet. Toch is de onderlinge verstandhouding een groot goed. In de praktijk blijken burenruzies echt vervelend te zijn. Ze duren vaak erg lang en het levert de meeste mensen veel stress op. En dat thuis. De plek waar het zo prettig vertoeven kan zijn.

Deel dit bericht