Ga naar inhoud

24 juli 2017Gezondheid

Mantelzorger en aansprakelijkheid. Hoe zit dat?

Het is goed om te checken hoe je verzekerd bent. Je kunt bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als er een keer iets misgaat en de hulpbehoevende daardoor schade lijdt. Voor mantelzorgers is de aansprakelijkheid anders geregeld dan voor vrijwilligers.

Ben je een mantelzorger of een vrijwilliger?

Je bent een mantelzorger als je langer dan drie maanden meer dan 8 uur per week zorgt voor een naaste. Dat kan een familielid zijn maar ook een vriend of kennis. Er bestaat in alle gevallen een sociale band tussen jullie. Dat is het verschil met een formele vrijwilliger. Een formele vrijwilliger biedt namelijk hulp vanuit een algemene wens om een ander te helpen. Er is dan vaak geen sociale band met de zorgbehoevende. Daarnaast werkt een vrijwilliger meestal vanuit een zorg- of welzijnsorganisatie of is aangesloten bij een officiële vrijwilligersclub.

Dat is het verschil met een vrijwilliger. Een vrijwilliger biedt namelijk hulp vanuit een algemene wens om een ander te helpen. Er is geen sociale band met de zorgbehoevende. Daarnaast werkt een vrijwilliger vanuit een zorg- of welzijnsorganisatie.

Wie is aansprakelijk?

Omdat een vrijwilliger verbonden is aan een zorgorganisatie, is die organisatie ook verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als er een keer iets misgaat. Maar als mantelzorger werk je niet voor een zorginstelling. De zorginstelling heeft geen zicht of invloed op wat jij als mantelzorger doet. Zij kunnen dus niet zoals bij een vrijwilliger aansprakelijk worden gesteld voor letselschade die ontstaat door jouw handelingen als mantelzorger. Daarom is het verstandig om dat zelf goed te regelen.

Aansprakelijkheid van mantelzorgers

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt schade die anderen door jouw handelen of nalaten lijden. Bijvoorbeeld letselschade als gevolg van ongevallen en schade aan spullen. Als je zelf zo’n verzekering hebt, dekt die meestal ook schade die ontstaat wanneer je mantelzorg verleent. Wel goed om dat even te checken.

Ook kun je informeren bij je gemeente. Sommige gemeentes bieden namelijk een gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers. Er kunnen per gemeente verschillen bestaan. Je adviseur denkt graag met je mee.

Bron: Aansprakelijkheidsverzekering informatie Centrum

 Henk de Zwaan, Propositiemanager Zakelijk

Deel dit bericht