Ga naar inhoud

2 mei 2016Gezondheid

Inloggen met DigiD bij zorgverzekeraar

Als u voor uw zorgverzekering uw gegevens wilt inzien of wijzigen, kunt u naar de zogeheten 'Mijn-omgeving' op de website van uw zorgverzekeraar.

Zo kunt u in Mijn Univé Zorg o.a. uw zorgverzekering wijzigen, een overzicht van uw zorgdeclaraties en facturen inzien. Of de status bekijken van uw eigen risico.

Inloggen met DigiD

Omdat er in de Mijn-omgeving allemaal privacygevoelige informatie staat, zijn de zorgverzekeraars verplicht om deze goed te beveiligen. Daarom moet u inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord van uw DigiD. Heeft u geen DigiD-inlog? Dan kunt u dit aanvragen op www.digid.nl.

DigiD met sms-code

In principe is het voldoende om met een gebruikersnaam en wachtwoord in de mijn-omgeving in te loggen. Maar wilt u extra zekerheid? Kies dan voor de DigiD met sms-code. Dan krijgt u tijdens het inloggen in de Mijn-omgeving een extra controle via een sms op uw mobiele telefoon. U heeft dan wel altijd uw mobiele telefoon nodig.

Hoe krijgt u een DigiD sms-code?

Wilt u uw DigiD uitbreiden met een sms-code? Onderneem dan de volgende stappen.

1. U hoeft géén nieuwe DigiD aan te vragen. U gaat naar Mijn DigiD, logt in en vraagt daar een sms-code aan.
2. U ontvangt per brief een activeringscode voor de sms-functie.
3. U gaat naar de Mijn-omgeving van uw zorgverzekeraar, Bij Univé is dat Mijn Univé Zorg, en vinkt daar de optie ‘wachtwoord met sms-code’ aan.
4. U ontvangt nu een verificatie sms met een code als extra beveiliging bij het inloggen. Iedere keer als u inlogt, ontvangt u een nieuwe sms-code.
Het aanvragen van de DigiD sms-code duurt gemiddeld een week.

Deel dit bericht