Ga naar inhoud

5 januari 2022Wonen

Do’s en don’ts bij een conflict met je aannemer bij nieuwbouw

Een nieuwbouwwoning kopen is leuk, maar ook spannend. Je kunt niet bij aankoop controleren of alles naar behoren is gebouwd. Bouwgaranties en goede contractafspraken zijn daarom onmisbaar. En een rechtsbijstandsverzekering is aan te bevelen.

In dit artikel stonden we stil bij het belang van een bouwgarantieregeling bij nieuwbouw, zoals Woningborg, Woongarant en SWK. Die bouwgarantie is er (helaas) niet altijd en de kans dat er een conflict ontstaat, is niet irreëel. Er kan namelijk nogal wat misgaan. Dit artikel beschrijft wat je kunt doen als er een conflict is met de aannemer en er geen sprake is van bouwgarantie. In dat geval is er meestal een modelovereenkomst met de aannemer. Hoe sta je er dan juridisch voor?

Aanleidingen van een conflict

De aanleiding van een conflict met de aannemer of bouwer van jouw nieuwbouwhuis kan uitleenlopen:

 1. Conflict met de aannemer omdat de bouw niet volgens plan verloopt
  Wanneer het contractuele aantal werkbare werkdagen is overschreden, heb je recht op een schadevergoeding. Check wat daarover in jouw overeenkomst staat. Meestal bedraagt de vergoeding 0,25 promille van de koop-/aanneemsom per kalenderdag. Wanneer je een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kan een jurist je helpen de aannemer aansprakelijk te stellen.
 2. De aannemer verandert het bouwplan
  Het bouwplan aanpassen mag alleen als dat aantoonbaar nodig is. Als door de aanpassing de waarde, kwaliteit, het uiterlijk of de bruikbaarheid van de woning minder wordt, heb je bovendien recht op schadevergoeding. Daarover moet je samen met de aannemer tot overeenstemming komen.
 3. De aannemer gaat failliet
  Als je geen garantieregeling hebt, dan moet de curator aangeven of de bouwer de woning afbouwt of niet. Kan de bouwer de woning niet afbouwen, dan mag je de overeenkomst ontbinden en in zee gaan met een andere aannemer, eventueel samen met andere gedupeerden. Je kunt dan wel duurder uit zijn dan oorspronkelijk was begroot.
 4. Jouw nieuwbouwwoning heeft bij oplevering gebreken
  Als jouw nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, dan kun je in het opleveringsrapport aangeven welke gebreken er nog zijn. Omdat je als leek niet ieder mankement zult constateren, is het meenemen van een bouwkundig expert voor een opleveringskeuring een goed idee. De bouwer moet de gebreken binnen drie maanden herstellen. De totale onderhoudstermijn is 6 maanden. Ga na of dit ook zo in jouw aannemersovereenkomst (of algemene voorwaarden) staat, want dit kan variëren.

Hoe lang heb je garantie op een nieuwbouwwoning?

Na de onderhoudsperiode heb je nog vijf jaar garantie op verborgen gebreken, die redelijkerwijs niet eerder ontdekt hadden kunnen worden. Gebreken in schilderwerk, dakbedekking en leidingwerk vallen daar niet onder. Die hebben een kortere bouwgarantie dan vijf jaar. Voor ernstige constructieve fouten is de aannemer 10 jaar lang aansprakelijk. Ook voor deze termijnen geldt: check of die ook zo in de aannemersovereenkomst staan.

Rechtsbijstandverzekering bij conflicten

Bij de bouw van een woning kan er van alles misgaan. Als je er bij een conflict zelf niet uitkomt met de bouwer, en er is geen bouwgarantieregeling waar je op kunt terugvallen, dan zijn juridische stappen misschien onvermijdelijk. Een rechtsbijstandverzekering met de module Consument & Wonen kan dan een uitkomst zijn. Je kunt dan rekenen op de hulp van professionele juristen. Let op dat je deze verzekering afsluit vóórdat er problemen optreden. 

Deel dit bericht