Ga naar inhoud

3 januari 2017Wonen

Donkere dagen, onveilig gevoel

Van oktober tot maart zijn de avonden lang en donker. En dat kan je een onbehaaglijk gevoel geven. Is het in het donker wel veilig op straat? Kan ik ’s avonds de deur opendoen als er aangebeld wordt? En is de kans op inbraak niet groot?

Kans op inbraak in de winter groter?

Kees Hol, wijkagent in Schagen gaat graag in op de vraag of wij ons in de wintermaanden zorgen moet maken over onze veiligheid. 'Uit cijfers blijkt niet dat het in die periode ’s avonds onveiliger is op straat', zegt hij.  'Je kunt dus gerust een ommetje maken of naar de bioscoop gaan. De kans op inbraak is wel iets groter, vooral met de feestdagen als veel mensen bij familie of vrienden zijn.'

Objectieve en subjectieve veiligheid

De wijkagent maakt onderscheid in objectieve veiligheid – hoe het werkelijk met de veiligheid gesteld is – en subjectieve veiligheid: hoe de veiligheid ervaren wordt. 'Het zou mooi zijn als objectieve en subjectieve veiligheid ongeveer even groot zijn. Maar het verschil kan juist groot zijn', zegt hij.

Onveilig gevoel door berichten over diefstallen

Door negatieve ervaringen uit het verleden of door berichten over diefstallen en overvallen kan uw veiligheidsgevoel afnemen. En als het donker is, voelt dat ook minder goed. 'Het veiligheidsgevoel wordt juist groter als de criminaliteit in de wijk laag is', vertelt Hol. 'Maar ook een goede relatie met de buren helpt om je veiliger te voelen.' Zo kan een buurtapp een veilig gevoel geven, omdat je je dan verbonden voelt met de mensen in de wijk en  buren alerter zijn op inbraaksignalen. 'Maar als je op de app vaak iets leest over ‘verdachte figuren’ of een arrestatie in een heel ander wijk, kan dat veiligheidsgevoel juist afnemen. Terwijl dat niet nodig is', waarschuwt Hol.

Inbraakgolf

Wanneer is het gevoel van onveiligheid terecht? 'Als er echt iets aan de hand is, is het logisch dat je oplettender bent', zegt Hol. 'Als er bijvoorbeeld ineens een inbraakgolf is in de wijk. Of als er ’s avonds om half elf wordt aangebeld. Dat is ongewoon. Natuurlijk ben je dan voorzichtiger.'

Je kunt je eigen veiligheidsgevoel vergroten door:

  • af te spreken dat kennissen het eerst even melden dat zij ’s avonds bij je gaan aanbellen.
  • Door te checken wie er voor de deur staat, voordat je opendoet.
  • En natuurlijk door aan inbraakpreventie te doen.

Witte Voetjesactie van de politie

De politie maakt met de zogenaamde Witte Voetjesactie bewoners attent op de inbraakgevoeligheid van hun woning. Als zij zien dat een inbreker gemakkelijk naar binnen kan, leggen ze een wit voetje bij het huis. 'Iets dergelijks heb ik ook in Schagen georganiseerd, samen met de gemeente', vertelt Hol. 'We vroegen een ex-inbreker om overdag door de wijken te gaan en zich daarbij verdacht te gedragen. 's Avonds liet hij aan de uitgenodigde wijkbewoners onder meer met foto's zien hoe makkelijk het bij sommige huizen was om in te breken. Dat was soms best confronterend. Opvallend genoeg was er bij de politie geen enkele melding binnengekomen over een persoon die zich verdacht in de wijk gedroeg.'

Inbraakpreventie geeft veilig gevoel

De Witte Voetjesactie toont aan dat je zelf het risico op inbraak sterk kunt beperken door eenvoudige maatregelen te treffen. Dat zit hem vaak in gedrag dat je tot een gewoonte kunt maken, zoals het op slot draaien van de voordeur. 'Inbraakpreventie verhoogt de objectieve en de subjectieve veiligheid', beklemtoont Hol. 'Voor een gerust gevoel én voor een lager inbraakrisico loont het dus de moeite om maatregelen te nemen.'

Wat te doen bij inbraak?

Je kunt het risico van woninginbraak sterk verlagen door inbraakpreventie. Word je toch het slachtoffer van een insluiper of inbreker? Doe dan altijd direct aangifte bij de politie. En neem bovendien maatregelen om meer inbraken te voorkomen, bijvoorbeeld als een raam of deur niet meer op slot kan. Is je creditcard of pinpas gestolen? Neem dan direct contact op met je bank. Meld de inbraak meteen bij je verzekeraar en overleg wat je moet doen.

Schade vergoed met de inboedelverzekering

Het is fijn als je de schade door inbraak en diefstal vergoed krijgt. Verzeker je inboedel daarom goed. Met de inboedelverzekering van Univé kun je rekenen op een uitgebreide dekking. En inbraakschade aan de woning is bij Univé verzekerd met een opstalverzekering.

Deel dit bericht