Ga naar inhoud

Veilig op Weg met Univé en Veilig Verkeer Nederland

Volgens de voorlopige cijfers over het aantal verkeersongevallen in 2022, waren er het afgelopen jaar meer verkeersongevallen met gewonden dan het jaar ervoor. Oorzaken van die ongevallen zijn nog al te vaak: te hard rijden, bellen achter het stuur en gebruik van drank en drugs. Univé en Veilig Verkeer Nederland (VVN) werken samen om verkeersongelukken en persoonlijke en materiële schade te voorkomen. Rob Stomphorst is PR-officer bij VVN. Over de samenwerking zegt hij: ‘Univé heeft altijd uitgedragen dat verkeersveiligheid belangrijk is. We hebben in 2006 ook samengewerkt, rond de BOB-campagne. En nu hebben we elkaar gevonden met aanpak van verkeersveiligheid in de buurt.’

Veilig op Weg is een functie in de Univé app. Leden met een autoverzekering kunnen de functie in de app aanzetten. Ze krijgen zo inzicht in hun rijgedrag. De app registreert het rijgedrag en telefoongebruik tijdens autoritten. Veilig rijgedrag wordt beloond met maximaal 10% korting op de totale autopremie. ‘Het is heel nuttig dat Univé deze Veilig op Weg functie zo inzet. Zeker in Nederland, waar mensen gevoelig zijn voor dit soort beloningssystemen. Doordat de politie door tijdgebrek minder strikt kan handhaven, zijn mensen eerder geneigd dingen te doen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Door de Veilig op Weg functie in te zetten, maakt Univé het voor mensen aantrekkelijk om toch te letten op veilig rijden. Het is een hele slimme koppeling om dat zo te doen.’

Onveilige verkeerssituaties melden

‘In de Univé app is een link opgenomen naar het participatiepunt van VVN. Daar kunnen mensen onveilige verkeerssituaties in de buurt melden. Een van onze VVN-verkeerskundigen pakt de melding dan op. Die gaat in gesprek met de melder en kan een advies geven over de situatie. Met het adviesrapport kan de melder dan naar de wegbeheerder, dus de gemeente of de provincie, om het probleem op te lossen. Een rapport van VVN helpt vaak om de situatie serieus op de agenda te krijgen.

VVN kan een buurt ook helpen met buurtacties om de onveilige verkeerssituatie onder de aandacht te brengen. Zo gaan bijvoorbeeld medewerkers van een Regionale Univé weleens samen met leden op pad om in de buurt te meten hoe snel er wordt gereden. Ook dit levert informatie op om het gesprek met de wegbeheerder te ondersteunen.’

Positieve aanpak
‘Univé heeft met de Veilig op Weg functie in de app een mooie manier gevonden om mensen te bevestigen in hun positieve verkeersgedrag. Van zo’n positieve aanpak is VVN een groot voorstander. Zelf kunnen wij zoiets als Veilig op Weg niet opzetten, omdat wij geen persoonlijke relatie met automobilisten hebben. Univé heeft dat wel, door de autoverzekering waaraan de Veilig op Weg functie gekoppeld is. En met veel verzekerden heeft Univé persoonlijke contact, via de kantoren in de buurt.’

Impuls vanuit het Buurtfonds

‘In 2023 gaan VVN en Univé samen kijken hoe we nog meer mensen kunnen betrekken bij verkeersveiligheid. Univé via de verzekeringen en de regionale acties ondersteund door bijvoorbeeld het Buurtfonds. VVN via publicitaire acties en via het participatiepunt waar mensen onveilige verkeerssituaties kunnen melden. En dat komt dan bij elkaar via de koppeling van het participatiepunt en Veilig op Weg. Bovendien kunnen we met een impuls van het Buurtfonds het participatiepunt nog beter voorzien van tools voor scholen en particulieren. Dan moet je denken aan toolkits waarmee je kunt laten zien dat je in jouw buurt met elkaar werkt aan de verkeersveiligheid. Buurtbewoners krijgen hiermee erkenning voor wat ze samen hebben gedaan om die buurt verkeersveiliger te krijgen. En worden uitgedaagd om het veilig te houden. Met de impuls uit het Buurtfonds kunnen wij ons bereik flink vergroten. Dat is een hele mooie bijdrage van Univé aan de verkeersveiligheid in Nederland.’