Ga naar inhoud

12 mei 2023Gezondheid

"Met een lekker diner mensen een fijne middag bieden"

Op dinsdag 13 juni vindt er in Wijkrestaurant Zuidend in Zuidlaren een wijkdiner plaats speciaal voor mensen met Parkinson. Het diner is een initiatief van Herman Overberg. Toen hij op de radio iemand hoorde vertellen dat diegene sinds de diagnose niet meer uit eten gaat, kwam hij op het idee.

“De geïnterviewde vertelde over een isolement en hoe lastig het is om daaruit te komen. Allemaal gevolgen van een ziekte die al genoeg leed veroorzaakt”, blikt Herman Overberg terug. “Vervolgens ging het over uit eten gaan en dat dat ook niet meer kon. Ik vond dat heftig, dacht dat moet toch anders kunnen.”

Stamppotbuffet
En dus ging Herman – Teamleider Facilitair Bedrijf bij Lentis - eens rondvragen. Zo kwam hij in contact met Albertine Don, een inwoonster van Zuidlaren. Zij kreeg in 2017 te horen dat ze Parkinson heeft. “We hebben zo’n leuk gesprek gehad. We hebben gesproken over waar zij tegenaan loopt, wat ze nog graag doet en kan en wat er op het menu zou moeten staan.” Omdat eten voor mensen met Parkinson niet altijd eenvoudig is, is er in overleg met onder meer Albertine Don gekozen voor een stamppotbuffet.

Met het wijkdiner wil Herman vooral mensen met Parkinson een leuke en ontspannen middag geven. “Ik hoop dat we mensen een plek kunnen bieden waar ze lotgenoten kunnen leren kennen en hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Als we door te zorgen voor een lekker diner, mensen een fijne middag kunnen bieden, ben ik gelukkig.”

Oproep aan buren, familieleden en vrienden
Daarom roept hij naasten, buren, familieleden en vrienden van mensen met Parkinson op vooral zich op te geven. “Ik hoop dat mensen denken: ik geef mijzelf en die ene persoon op en neem hem of haar mee naar het diner.”

Deel dit bericht