Ga naar inhoud

24 september 2018Wonen

Bewust worden van de risico's en gevaren in en om je huis

Op dinsdag 2 oktober 2018 is er een preventieavond georganiseerd in Wolvega waar inwoners met elkaar in gesprek gingen over de mogelijkheden om je huis veilig te maken.

Tegen brand en onvoorziene omstandigheden. Hoe kun je je woonplezier waarborgen? Waarin en waardoor loopt dit risico? Wat zou je zelf kunnen doen, of samen?

Na het welkomstwoord werd er een presentatie gegeven over wat veilig wonen voor Univé betekent en welke diensten zij hiervoor hebben. Als eerste konden de bezoekers aangeven welke schade het meeste voorkomt in de regio. Het bleek dat huisongelukjes het meeste voorkomen ongeveer 502x per jaar en deze hebben een schadelast van € 119.832,--. Wat opviel is dat kortsluiting in huis met als gevolg brand maar 9x per jaar voorkomt, maar wel een schade van zo’n € 1.114.004,-- met zich meebrengt. Dit heeft een grote impact. 
Hoe groot de impact van schade kan zijn werd geillustreerd door een bezoeker die aangaf dat zij ook een keer een inbraak hebben meegemaakt in de schuur. Er was alleen een muziekinstallatie vanuit de auto van zijn zoon gestolen. Maar emotioneel was het eerst heel angstig, want er was wel de angst dat de inbrekers terug zouden komen. Wel waren ze blij dat de inbrekers in ieder geval niet in huis zijn geweest. Een ander geeft aan dat bij oudere mensen ook veel angst is voor inbraak. "In mijn werk kom ik tegen dat mensen een app hebben waarmee de zorgverleners de deuren kunnen openen bij de cliënt. Dit kan aangevraagd worden via HMC, er geldt wel een eigen bijdrage. Het is veiliger dan een kastje met sleutel aan de buitenkant van de woning aan de muur."

Na deze verhalen vraagt een bezoeker hoe schade wordt verhaald als de buurman zijn dakgoot niet schoon maakt en hij daardoor waterschade krijgt. Het betrof een huurwoning en een eigen woning. Een medewerker geeft aan dat de verzekeraar de waterschade bij de verzekerde in behandeling neemt  en kijkt of het verhaald kan worden op de buurman. Daarna werd gevraagd aan de bezoekers hoe belangrijk zij het vinden om brand, inbraak en waterschade te voorkomen? Door de meeste mensen wordt aangegeven dat  zij zich door deze bijeenkomst meer bewust zijn geworden van de risico’s en de gevaren.

Na de presentaties zijn de bezoekers in  drie groepen de volgende onderdelen bij langs gegaan.

  • Demonstratie preventiemiddelen (brandblussers, rookmelders enz.)
  • Blussen van een brand (doven middels blusdeken van een vlam in de pan).
  • Brand simulatie (in ruimte waar huis was nagebouwd met allemaal gevaren de gevaren benoemen in die ruimte en vervolgens zonder iets te zien naar een andere ruimte lopen.

De avond werd afgesloten met een demonstratie waar men zelf kon zien hoe een beginnende brand snel groter wordt en wat de invloed van zuurstof is. Verder is er uitleg gegeven hoe de brand te bestrijden met een schuimblusser. Al met al was het een leerzame en informatieve avond die voor herhaling vatbaar is. 

De avond werd georganiseerd door Hofstee Brandbeveiliging en ACT bedrijfsveiligheid in samenwerking met Univé Wolvega.

Deel dit bericht