Ga naar inhoud

5 december 2022Wonen

Unieke samenwerking zorgt voor brandveiliger Frederiksoord

Hoe kunnen we samen het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid brandveiliger maken en zo een gebied van enorme cultuurhistorische waarde beschermen?

Het is een vraag waar de Maatschappij van Weldadigheid, Univé, Veiligheidsregio Drenthe, Defensie en de gemeente Westerveld zich het afgelopen jaar over bogen. Met als bijzonder slotakkoord het slaan van een brandput, midden in Frederiksoord.

De trieste aanleiding van het unieke samenwerkingsverband is het verloren gaan van één van de koloniewoningen in november 2021. Door een brand werd de woning grotendeels verwoest.

Om de woningen van de Maatschappij van Weldadigheid brandveiliger te maken werd er samen met Univé een traject opgestart dat werd afgetrapt met een bewonersbijeenkomst over het voorkomen en beperken van risico’s. Bewoners leerden meer over veilig leven en het voorkomen van brand, net als over het vroegtijdig ontdekken van brand en het belang van rookmelders hierbij.

Brandveilig maken van koloniewoningen
Vervolgens brachten risicodeskundigen van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij een bezoek aan de bijna vijftig koloniewoningen. De woningen werden gecontroleerd op brandveiligheid en brandveilig gebruik. Daarnaast werden er onder meer rook- en CO-melders geplaatst. Als er brandgevaarlijke situaties werden aangetroffen, werden die meteen verholpen.

Nieuwe aanvliegroute voor het blussen van Unesco Werelderfgoed
Tegelijk kijkt de brandweer van Veiligheidsregio Drenthe naar een nieuwe aanvliegroute bij het blussen van Unesco Werelderfgoed. Zo wordt er meer geoefend op het blussen van branden: Hoe kan de schade bij brand worden beperkt en het erfgoed behouden blijven?

Daarnaast is er besloten bij dergelijke branden in vervolg dubbelzijdig aan te rijden. Dat betekent dat er twee brandweerkorpsen op een melding afkomen, ieder korps met een blusvoertuig. Zo is er meer slag- en mankracht om een beginnende brand effectief te blussen.

Slotakkoord: brandput in het dorp
Een probleem bleek echter het gebrek aan water in de buurt. Blusvoertuigen krijgen hun water van waterwagens. Als die water dichtbij kunnen halen, voorkom je dat er kostbare tijd verloren gaat. Dit is vooral belangrijk bij grote branden in gebouwen of in de natuur.

In de week van maandag 5 december wordt daarom gestart met het slotakkoord van het traject. Dan wordt namelijk – door militairen van het Waterboordetachement van de Koninklijke Landmacht – in enkele dagen een brandput op de rotonde midden in Frederiksoord geslagen. De put zorgt ervoor dat er bij een grote brand in Frederiksoord, Wilhelminaoord of in de omliggende (natuur)gebieden altijd genoeg water voor handen is.

Deel dit bericht