Ga naar inhoud

23 maart 2023Met elkaar

Speciale brandweeroefening in Frederiksoord: “Bijzondere objecten vragen om andere keuzes”

Een illegaal feestje is volledig uit de hand gelopen. In het oude gebouw is brand ontstaan. Zowel de beneden- als de bovenverdieping staat vol rook.

De meeste feestgangers staan inmiddels veilig buiten, maar zeker vijf mensen zijn achtergebleven. Het is een ingewikkeld scenario waar de brandweer zich tijdens een bijzondere oefening in Frederiksoord over buigt.

De gezamenlijke oefening van de brandweerposten Vledder en Noordwolde is er namelijk niet zomaar. Het is de afsluiting van een bijzonder traject waar onder meer de Maatschappij van Weldadigheid en Univé Noord-Nederland bij betrokken zijn. Het doel: de enorme cultuurhistorische waarde van het gebied beschermen, het gebied brandveiliger maken en zorgen voor een veilig leven voor bewoners.

Daarvoor werden al eerder de koloniewoningen van de Maatschappij bezocht door onze risicodeskundigen en werd er in Frederiksoord door Defensie – en dankzij een bijdrage van het Univé Buurtfonds - een calamiteitenput aangelegd om de brandweer bij een brand van voldoende water te voorzien. Nu is het tijd voor de laatste stap: met de brandweerkorpsen in het gebied ervaring opdoen met het blussen van branden in bijzondere objecten.

“Help ons dan. Het is hier warm.”
“Er zijn mogelijk meerdere mensen binnen”, geeft Mariska door aan de aanrijdende posten. Ze staat voor het brandende pand aan de Majoor van Swietenlaan in Frederiksoord. Via een portofoon heeft ze contact met de posten uit Vledder en Noordwolde.

Terwijl de brandweer aankomt, wordt het steeds onrustiger rond het brandende pand. Mensen vinden het niet snel genoeg gaan en proberen naar binnen te komen. Ondertussen wordt er herhaaldelijk geklopt op ramen boven in het gebouw. Al snel blijkt dat twee mensen naar het raam aan de voorkant van het pand zijn gevlucht. Terwijl ze uit het raam hangen roepen ze naar beneden: “Hee, jullie zijn van de brandweer toch? Help ons dan. Het is hier warm.”

Samen oefenen
Hoe graag de brandweermannen en -vrouwen hen ook meteen willen helpen, eerst is het het belangrijkste dat de situatie in kaart wordt gebracht: Waar brandt het? Wat brandt er? Wat is de snelste toegang en hoeveel water is er nodig?

Inmiddels is er opgeschaald naar een ‘grote brand’. Drie blusvoertuigen en een waterwagen zijn ter plaatse. Terwijl het ene korps zich richt op het blussen van de brandhaarden, richt het andere korps zich op het redden van de slachtoffers. De samenwerking verloopt soepel, waardoor de slachtoffers snel naar buiten kunnen worden gehaald.

Archeologische waarde
Hoewel de korpsen regelmatig oefenen, gebeurt dat niet vaak gezamenlijk. Maar door de ligging van de Maatschappij van Weldadigheid kan het voorkomen dat bij een groot incident zowel brandweerposten uit Drenthe, Friesland en Overijssel betrokken zijn. Dat maakt het belangrijk dat ze elkaar kennen én kunnen samenwerken. Zo’n brand was er ook in november 2021, toen één van de koloniewoningen afbrandde.

Directeur Minne Wiersma kan die nacht nog goed herinneren. “We zagen toen weer hoe de korpsen van grote betekenis zijn voor de Maatschappij. Er is die nacht nog gesproken over het omtrekken van de voorgevel van de woning. Dat maakte de brand beter blusbaar, maar voor de archeologische waarde is het belangrijk dat de gevel blijft staan”, legt Wiersma uit. “Gelukkig bleek dat mogelijk. Het is de aanleiding geweest van een lang traject en van het maken van onderlinge afspraken over het blussen van dit soort panden.”

‘Zoveel mogelijk behouden’
Arvid Klijzing – adviseur Voorkomen en Beperken bij Univé Noord-Nederland én brandweerman – was betrokken bij dat gehele traject. Hij vertelt verder: “Bij dit soort bijzondere objecten moet je soms andere keuzes maken. Denk aan het niet inzetten van een straatwaterkanon of het rustig laten uitbranden van een pand. Samen bespreek je hoe je ervoor kunt zorgen dat er zoveel mogelijk behouden blijft. Belangrijk voor zo’n fantastisch mooi gebied. Mochten daar bijvoorbeeld extra middelen voor nodig zijn, dan zijn we graag deel van de oplossing.”

Deel dit bericht