Ga naar inhoud

6 april 2020Gezondheid

Buurtwerk in coronatijd!

Mijn naam is Paula. Ik ben buurtwerker en samen met mijn collega’s zijn we vanuit drie teams actief vanuit welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop in heel Steenwijkerland.

Welzijn is een brede term, het omvat bijvoorbeeld maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, buurtwerk sport, mantelzorgondersteuning en buurtwerk. Normaalgesproken ben ik als buurtwerker veel op pad in de wijken in stad en dorp en bijvoorbeeld bij inloopochtenden in de wijk en bij de Zorg & Boodschappen in de supermarkt. Ook rondom het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) Steenwijkerland ondersteun ik met het vinden van en maken van mooie matches met en voor vrijwilligers. 

Maar bovenal hou ik me bezig met ondersteuning van mantelzorgers. We hebben in Steenwijkerland meer dan 1100 ingeschreven mantelzorgers en voor deze groep zet in me graag in, want mantelzorgen kan langdurig en ook heel intensief zijn, naast dat het ook veel voldoening geeft om voor je naaste te zorgen. Zo is er het Alzheimercafé, MS-Café, Hersenletseltrefpunt, de jonge mantelzorgers, zorgouders, Parkinsoncafé.. Maar dat ligt momenteel allemaal stil, geen bijeenkomsten en thuisblijven en afstand houden is de boodschap.. zeker als de gezondheid al broos is.

Mantelzorger zijn is in deze periode van Corona nog ingewikkelder, immers de maatregelen die er zijn om verspreiding te voorkomen gingen steeds een stapje verder en werden steeds wat strikter en inmiddels is het zo dat veel mantelzorgers steeds meer klem komen te zitten, in praktisch opzicht maar ook vooral mentaal. En dat is reden om vooral in deze periode extra oog te hebben voor mantelzorgers die: 

  • Kind/ouder/partner/naaste helemaal niet kunnen bezoeken door de maatregelen
  • Kind/ouder/partner/naaste nu 24/7 thuis hebben omdat respijt zoals dagbesteding nu niet door kan gaan.

Het brengt onmacht en verdriet met zich mee.. Er is angst bij mantelzorgers om zelf ziek te worden, of dat hulp wordt ingeperkt door het virus en daarbij weet niemand hoe lang het duurt en hoe de maatregelen zich ontwikkelen, kortom volop extra zorg.. We hebben in Steenwijkerland een groot en actief Mantelzorgnetwerk met ruim 85 organisaties en zorgverleners. Ook Univé participeert hierin. Samen zien en spreken we veel mantelzorgers en kunnen we ook in deze coronaperiode van betekenis zijn. Verlichten, verbinden en versterken!

Wat we in deze Corona tijd doen vanuit Sociaal Werk De Kop:

  • Spilfunctie zijn in bijeenbrengen en verbinden van mogelijke vraag en aanbod, in nauwe samenwerking met de netwerkpartners.
  • Een luisterend oor bieden, door te bellen, appen, beeldbellen of mailen. Ook nieuw ontstane appgroepen zijn een fijne manier om elkaar te ondersteunen, zo is er de virtuele buurtkamer ontstaan met wijkbewoners en zijn ook andere appgroepjes nu actiever door de coronamaatregelen. En dat helpt!
  • De posteractie #samensterktegencorona
  • Overzicht bieden van alle hulpinitiatieven die er zijn
  • Verder hebben ook met name jonge mantelzorgers onze aandacht, hoe komen ze deze tijd door, wat is er nodig?
  • Via de sociale media proberen we ook zoveel mogelijk relevante info voor mantelzorgers (en meer) te delen. Van harte aanbevolen.
  • Oftewel, weet dat we er zijn!

 Hartelijke groetjes, Paula

Meer info over mantelzorgondersteuning in Steenwijkerland: Zoek contact met Sociaal Werk De Kop, via mantelzorg@sociaalwerkdekop.nl of 0521-745080 of bekijk de website: https://www.sociaalwerkdekop.nl

Deel dit bericht