Ga naar inhoud

2 december 2019Gezondheid

Persoonlijke hulp wanneer het je uitkomt

Als je door ziekte of andere omstandigheden niet meer kunt doen wat je graag zou willen dan ben je al snel afhankelijk van anderen.

Of wanneer je ouders zorg nodig hebben dan ontvang je in deze tijd niet zomaar direct de noodzakelijke hulp. Vanuit het reguliere zorgaanbod merken we steeds vaker dat er minder kan of mag. Wat er wel aangeboden wordt sluit niet zo maar aan op je wens of behoefte. Dan is het best lastig om op een betaalbare manier hulp te kunnen vinden.

Met dit als persoonlijke ervaring zijn Agnes van Lohuijzen-Haverkort en Corine Westert 'Nannys & Grannys’ in 2015 gestart. Ze noemen dat ‘Hulp met gevoel’ en in de praktijk betekent dit vraag en aanbod bij elkaar brengen. Denk daarbij aan een helpende hand bieden aan ouderen gezinnen, maar ook bijvoorbeeld tijdens en na het verlies van een dierbare. Vertrouwde, veilige en kundige hulp om op alle fronten je te ondersteunen. En mocht het nodig zijn, dan kunnen bepaalde netwerken worden ingeschakeld.

Zo kan er een Nanny voor gezelligtijd in en buitenshuis ingezet worden, of kan zij zaken voor je regelen en het huis schoonhouden. Samen met de Nanny kun je naar afspraken toe, een spelletje doen, fietsen, wandelen. Ook vervanging van de mantelzorger is mogelijk en er kan zo nodig verplegende thuiszorg ingeschakeld worden.

Bij ziekte van een van de ouders / partners moet er, afgezien van de zorgen om de zieke, van alles georganiseerd worden om het gezin draaiende te houden. Een Nanny kan de knelpunten opgevangen. Ze kan natuurlijk niet de zieke ouder vervangen, maar wel zorgen dat de dagelijkse dingen zo normaal mogelijk doorgaan.

Bij het verlies van een geliefde moeten er veel gebeuren en komt er van alles op je af. In de dagen gelegen tussen een overlijden en de uitvaart kun je een beroep doen op een nanny. Ze kan huishoudelijke taken uit handen nemen, je begeleiden naar de uitvaart, op je woning passen tijdens de uitvaart en/of je gezelschap houden en een luisterend oor bieden.

Om gebruik te maken van de diensten van Nannys & Grannys is geen indicatie nodig; je houdt zelf de regie. De Nannys zijn er voor iedereen: jong en oud kan een beroep op hun doen.

Naast dat vragers die hulp vinden, worden door Nannys & Grannys ook veel mensen aan werk geholpen.

Univé wil de deskundigheid en diensten van Agnes en Corine graag delen met al haar leden in de regio. Ze dragen bij aan een gezond en plezierig leven, ook of juist bij tegenspoed en het voorkomen van erger. Dat is waar wij voor gaan. Samen, dichtbij en doen.

Kijk voor meer informatie: https://hulpmetgevoel.nl en/of onderstaand filmpje:

Deel dit bericht