Ga naar inhoud

19 december 2022Gezondheid

Iedereen kan het gebruik van een AED leren

In Meppel vond dinsdagavond 13 december 2022 een AED cursus* plaats. De workshop werd gegeven door AED trainers Roderick en Henk Ros van Medch, een BHV opleiding- en advies bedrijf, in onze Univé-winkel.

Onder begeleiding van de professionele instructeurs leerde een groep leden in een twee uur durende trainingsavond hoe om te gaan met een AED.

Aan het eind van de avond ontvingen alle cursisten een certificaat en informatie over het aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Door de inzet van deze deelnemers is Meppel weer een beetje hartveiliger gemaakt!

Buurt-AED
Elke week krijgen driehonderd Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwacht. Na een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Een ambulance kan meestal niet binnen die zes minuten bij een slachtoffer zijn, waardoor een buurt-AED levens kan redden.

Univé en een hartveilig Nederland
Om te kunnen spreken van landelijke dekking zijn er in Nederland nog zo’n vijfduizend AED’s nodig die dag en nacht bereikbaar zijn. Univé levert daar graag een bijdrage aan.

Daarom heeft Univé Noord-Nederland haar vijftien winkels in het werkgebied aan de buitenzijde voorzien van een AED. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven voor buurtAED’s en bieden we in samenwerking met lokale EHBO-verenigingen gratis AED-workshops aan voor buurtbewoners of bijvoorbeeld
medewerkers.

Op de uitnodiging voor deze AED workshop werd enthousiast gereageerd. Zoveel reacties dat er een reservelijst ontstond, waarvoor wij op 17 januari 2023 nogmaals een AED workshop organiseren.

*   Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand)

Deel dit bericht