Ga naar inhoud

4 juni 2024Ledenorganisatie

“Het is veel fijner om geen ellende te krijgen”

Univé Noord-Nederland is een coöperatie. Dat betekent dat we van en vóór onze leden zijn. Maar hoe is dat coöperatieve gedachtegoed terug te zien in ons werk? In een serie verhalen vertellen onze collega’s over hun werk, het mooie van Univé en wat leden hiervan merken. Met deze keer Arvid Klijzing, Adviseur Voorkomen & Beperken.

“Wat een Adviseur Voorkomen & Beperken doet? Eigenlijk van alles. Ik mag mij bezighouden met het voorkomen en beperken van de risico’s die leden lopen. Het gaat dan niet om hoeveel geld daarmee bespaard wordt, maar om veilig leven. Als verzekeraar zijn we natuurlijk meestal bezig met (potentiële) schade. Het gaat dan vaak om stenen en het verzekerde bedrag. Als coöperatie doen we dat anders. Natuurlijk willen we dat onze leden goed verzekerd zijn en dat zoveel mogelijk schade wordt voorkomen. Maar nog belangrijker vinden we de veiligheid van onze leden zelf. En die van hun omgeving.

Een voorbeeld: Een woning is veel waard. Dus verzekeren we die goed. Maar het is veel fijner om geen ellende te krijgen, dus om die woningbrand, storm- of waterschade of inbraak te voorkomen. Daarom kijken we niet alleen naar de woning, maar ook steeds beter naar de mensen die er wonen, hoe zij de woning gebruiken en welke risico’s zij lopen. Om vervolgens samen te kijken naar hoe we die risico’s kunnen voorkomen of – wanneer nodig – schade kunnen beperken.

“Verzekeren doen we goed. Maar het is veel fijner om helemaal geen ellende te krijgen”

In mijn werk kan ik leunen op mijn ervaring als brandweerman. Vanuit mijn vorige baan bij de Veiligheidsregio Groningen kwam ik in contact met Univé. Ik was daar verantwoordelijk voor het samenwerkingsconvenant met Unive. Eén van de doelen van het convenant was het voorkomen van fatale woningbranden. Dat zijn woningbranden waarbij iemand om het leven komt. Univé wil steengoed worden in voorkomen en beperken. Dat sprak mij heel erg aan. Toen deze vacature kwam, ben ik dan ook in gesprek gegaan. Ik vind het heel gaaf om te mogen werken aan de transitie van verzekeraar naar zekerheidsmerk. Dat betekent dat we ook inzetten op thema’s die niet vanzelfsprekend zijn voor een verzekeraar, zoals koolmonoxide of veilig vluchten bij een calamiteit. We zetten heel mooie stappen, maar hebben ook nog veel stappen te zetten.

Naast mijn werk als adviseur, ben ik actief bij de vrijwillige brandweer. Ik vind het mooi dat ik vanuit Univé de ruimte krijg om dit te kunnen doen. Dat laat de betrokkenheid zien. Univé is een heel betrokken coöperatie, maar we zijn vaak te bescheiden. We laten nog te weinig zien wat we allemaal doen en wat we organiseren voor onze leden en hun omgeving.

Als verzekeraar zonder winstoogmerk laten we het geld dat we overhouden terugvloeien in ledenactiviteiten rond bijvoorbeeld voorkomen en beperken. Denk aan een actie rond het ophangen van rookmelders bij oudere leden, thema-avonden over de risico’s van oplaadbare batterijen of een bijzonder traject rond het brandveiliger maken van de Maatschappij van Weldadigheid. We schreeuwen dat alleen niet van de daken. Maar ja, misschien hoort juist die bescheidenheid wel bij ons coöperatieve gedachtegoed.”

Deel dit bericht