Ga naar inhoud

19 april 2018Gezondheid

Leuke en leerzame voorlichtingsavond over Kinder EHBO

Elk jaar worden gemiddeld 140.000 kinderen in Nederland behandeld op de spoedeisende hulp na een ongeluk in en rondom huis. 

Voldoende aanleiding om samen met Harmke Wijnen van de EHBO vereniging Haren een voorlichtingsbijeenkomst bij Univé in Haren te organiseren. Over wat je moet doen als een kind iets overkomt. 

Al snel wordt duidelijk dat de deelnemers allemaal een eigen ervaring of motivatie hebben: 

  • ze zijn nog zo jong, ze zijn niet of juist wel voorzichtig, maar je weet maar nooit.
  • Ik ben oma en heb al  wat ervaring met schaafplekken, blauwe plekken en kneuzingen, maar wil graag meer weten over hoe ik moet handelen in een noodsituatie.
  • Ik ben vader en er gebeurt nog weleens wat. Handig om te weten wat te doen.

Naar aanleiding hiervan Vertelde Harmke iets over:

  • Het voorkomen van ongevallen bij kinderen
  • De meest voorkomende ongevallen en letsels
  • Hoe verleen je verantwoord eerste hulp als een kind een letsel heeft opgelopen?

Ook werden aan de deelnemers een aantal vragen gesteld waarop zij zelf een antwoord konden bedenken of met elkaar een antwoord op vonden.

Iedereen was zeer geïnteresseerd en wilde de opgedane kennis ook graag in de praktijk brengen.  Iedereen kreeg de gelegenheid om zelf te oefenen met het aanleggen van een drukverband en het verwijderen van een teek.

Men vond de avond leerzaam en vooral ook leuk. Een laagdrempelige manier van kennis delen om tegenspoed te voorkomen en in dit specifieke geval lichamelijk letsel bij kinderen zien te beperken.

Deel dit bericht