Ga naar inhoud

2 november 2020Met elkaar

Mensen weer op weg helpen

Even naar de huisarts of de fysiotherapeut, naar die ene vriendin of boodschappen doen: het is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Vaak omdat ze goed vervoer missen binnen hun wijk.

Buslijnen sluiten niet aan of haltes zijn te ver weg, een taxi is te duur of het inkomen is te hoog om in aanmerking te komen voor vervoer binnen de Wmo. Gelukkig is daar dan Stichting Welmobiel.

Welmobiel verzorgt in de Groningse wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Lewenborg en Beijum een deur-tot-deur-service met elektrische voertuigen. In de toekomst wordt ook Groningen-Zuid bij het initiatief betrokken. Zo kunnen mensen die moeilijk ter been zijn of minimale inkomsten hebben, tóch deelnemen aan leuke activiteiten in de wijk, naar de pedicure of op de koffie bij een goede kennis.

Vereenzamen
De stichting is in 2018 opgericht om inwoners van Vinkhuizen met een mobiliteitsprobleem weer op weg te helpen. “Denk aan ouderen die zelfstandig wonen, maar nog amper contact hebben met de buitenwereld omdat ze bijvoorbeeld geen vervoer hebben. Die vereenzamen”, legt Martin Assink uit. Assink is voorzitter van het bestuur van Welmobiel en vanaf het begin bij de stichting betrokken. “We hebben eens een vrouw vervoerd die haar vriendin al 15 jaar niet had gezien. Ze kwam niet in aanmerking voor de Wmo en een taxi was te duur. Het is fijn dat we dan toch iets kunnen doen.”

Voor de coronacrisis voerde Welmobiel in Vinkhuizen zo’n 500 ritjes per maand uit. Door corona is dat aantal inmiddels gehalveerd. “Er worden minder activiteiten georganiseerd en we zien dat mensen er minder op uit durven”, legt Assink uit. De elektrische voertuigen zijn voorzien van spatschermen, waardoor mensen veilig vervoerd kunnen worden. “We zijn in 2018 begonnen met het idee dat we wel zouden zien waar het heen gaat. Inmiddels zien we dat we écht meetellen. Als iemand een keer gebruik heeft gemaakt van de Welmobiel, komt die altijd terug. Ook huisartsen en fysiotherapeuten zijn heel enthousiast. Het scheelt ze veel huisbezoeken. Mensen worden zelfredzamer en kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat scheelt zorgkosten.”

Win-winsituatie
Volgens Assink is er bij Welmobiel sprake van een echte win-winsituatie. Niet alleen de bewoners van de wijken hebben weer meer sociaal contact, ook de mensen betrokken bij Welmobiel. Denk aan chauffeurs en mensen op de backoffice. Sommigen van hen zijn vrijwilliger, anderen hebben een participatiebaan. “Voor onze chauffeurs is dit ook een mooie dagbesteding. Zij willen graag aan de slag, maar hebben niet altijd de mogelijkheden meer. Bij Welmobiel kan het wel.”

Welmobiel is een echt buurtinitiatief en wordt altijd samen met bewoners opgestart. Daarvoor wordt de samenwerking gezocht met (sport)verenigingen, gezondheidsinstellingen, verzorgingstehuizen, MFA’s, multiculturele centra en ondernemers. Daarbij krijgt Welmobiel hulp van Vereniging Noorden Duurzaam, die de stichting helpt met het opbouwen van een wijkdemocratie en het zorgen voor kortere lijnen. Om een pilot in een wijk te kunnen starten, wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde wijkgelden. Ook worden er sponsoren gezocht. “Het is ontzettend belangrijk dat we het vervoer goedkoop en daarmee voor iedereen toegankelijk houden.”

Meer informatie: www.welmobiel.nl

Deel dit bericht