Ga naar inhoud

6 mei 2020Ledenorganisatie

Ondanks alle tegenslag die het coronavirus brengt, welke goede dingen ziet u gebeuren?

De huidige tegenslagen als gevolg van het coronavirus laten geen mens onberoerd. Ieder op een eigen manier en niemand wordt ontzien.

Tegelijk laten veel mensen hun veerkracht zien en ondernemen mooie acties om een ander te ondersteunen en de samenleving gaande te houden.

Mensen leren tegenspoed voorkomen en schade beperken, dat is waar Univé voor gaat. Samen, dichtbij en doen. Voor de tijd dat het duurt vullen we dat nu anders in. Zoals even geen bijeenkomsten in onze regio om van elkaar en van andere leden iets op te steken.

Bij het vinden van nieuwe inzichten, delen van ervaringen en oplossingen kan een opendialoog online dan uitkomst bieden. Geen debat of discussie, maar samen wijzer worden. Daarbij worden we geholpen om zorgvuldig naar en voor elkaar te zijn.  Dit lijkt eenvoudig en dat is het ook, maar voor velen op internet is dat nog nieuw.


We beginnen met één vraag, al doende leren we en zullen er meer vraagstukken komen. Reacties worden nooit automatisch geplaatst, privacy gevoelige informatie wordt niet gepubliceerd. Met regelmaat vatten we reacties samen die ons en iedereen helpen samen wijzer te worden.

Vandaag dus de eerste vraag:
Ondanks alle tegenslag die het coronavirus brengt zien we ook goede dingen gebeuren. Welke twee hebben de meeste indruk op u gemaakt en waarom?

14 mei:
We zijn blij met de eerste reacties.
Deze laten zien dat door de huidige omstandigheden er:

  • meer oog is voor elkaar, saamhorigheid en nabuurschap
  • mensen zich meer inzetten voor elkaar en kwetsbaren in het bijzonder
  • men zich aanpast aan de omstandigheden en daardoor geïnspireerd raakt voor verandering in de toekomst

Welke dingen missen we nog die een positieve indruk op u gemaakt hebben in deze periode?

Deel dit bericht