Ga naar inhoud

23 mei 2022Gezondheid

Leerzame AED-cursus in Assen

In Assen vond maandagavond 16 mei en donderdagavond 19 mei 2022 een AED-cursus* plaats. De workshops werden gegeven door Henk en Doron Ros van Medch Consultancy & Education op ons kantoor.

Na de theorie werd de groep opgesplitst en oefenden de deelnemers met reanimeren en de bediening van de AED. Aan het eind van de avond kreeg iedere participant een certificaat uitgereikt. Daarnaast werden zij voorzien van tips en informatie over het aanmelden als burgerhulpverlener. Ook kregen zij een ‘Kiss-of-Life’-sleutelhanger** mee.

Al met al twee zeer geslaagde avonden met enthousiaste trainers en deelnemers. Door de inzet van ruim veertig Assenaren is Assen een stuk hartveiliger gemaakt!

Mocht je enthousiast zijn geraakt en wil je ook een gratis AED-workshop volgen? Ga naar deze site en meld je aan!  Vol = Vol.

Buurt-AED
Elke week krijgen driehonderd Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwacht. Na een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Een ambulance kan meestal niet binnen die zes minuten bij een slachtoffer zijn, waardoor een buurt-AED levens kan redden.

Univé en een hartveilig Nederland
Om te kunnen spreken van landelijke dekking zijn er in Nederland nog zo’n vijfduizend AED’s nodig die dag en nacht bereikbaar zijn. Univé levert daar graag een bijdrage aan.

Daarom heeft Univé Noord-Nederland haar vijftien winkels in het werkgebied aan de buitenzijde voorzien van een AED. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven voor buurtAED’s en bieden we in samenwerking met lokale EHBO-verenigingen gratis AED-workshops aan voor buurtbewoners of bijvoorbeeld medewerkers.

*   Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme       weer kan herstellen bij een hartstilstand)
** Beademingsdoekje voor hygiënische mond-op-mondbeademin

Deel dit bericht