Ga naar inhoud

21 november 2019

Het ziekenhuisverblijf zo aangenaam mogelijk maken

De Stichting Vrienden van het WZA heeft als doel om het verblijf van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zo aangenaam mogelijk te maken. Dat kan variëren van het inrichten van familiekamers en beeldschermen in de wachtkamer tot rolstoelen of een nieuwe klok in de hal. Deze projecten kunnen niet uit het reguliere budget van het WZA betaald worden. Medische, verpleegkundige of paramedische zorg vallen niet onder de doelstelling van de stichting.

De stichting komt aan geld door bijdrages van donateurs, bedrijfsvrienden en het werven van fondsen. Ook ontvangt de stichting eenmalige giften. Verder organiseert ze activiteiten die geld opbrengen, zoals de jaarlijkse voorjaarsmarkt en kerstmarkt.

Meer informatie: https://vriendenvanhet.wza.nl

Ieder jaar wordt er een kerstmarkt georganiseerd door de stichting Vrienden van het WZA.

In 2019 kon er bij de verloting o.a. een Univé fiets, fietscomputer en broodplank gewonnen worden. 

Univé vindt niet alleen goede zorg belangrijk, maar ook dat het verblijf in het ziekenhuis aangenaam is voor patiënten en familie. Daarom stelt zij een fiets ter beschikking aan de verloting van de vrienden van de WZA tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Deel dit bericht