Ga naar inhoud

16 maart 2020Met elkaar

Haken voor kinderen die extra zorg of troost nodig hebben

Haakgroep “Aanhaken Assen Oost” is een gemengde groep met mensen van verschillende leeftijd en uit alle wijken in Assen.

Deze groep dames haakt onder andere dekens die worden aangeboden aan stichting Troostdekentje. Deze stichting haakt belangeloos dekentjes voor kinderen die extra zorg of troost nodig hebben, in welke vorm dan ook. 
Hierbij kun je denken aan kinderen met een ernstige- en/of chronische ziekte waardoor zij in hun jonge leventje vaker in een ziekenhuis moeten verblijven, een handicap, prematuur geboren en psychische problemen. Tevens doen zij dit voor kinderen die het moeilijk hebben en hinder ondervinden in het kind zijn, hierbij kun je denken aan kinderen met autisme, ADHD; kinderen waarvan een ouder ernstig ziek is, waarvan een ouder of broertje/zusje is overleden, kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, pleegzorg.

De haakgroep komt bijeen in de Schulp aan de Buizerdstraat 10 in Assen. Patronen en garen, haaknaalden, breinaalden zijn aanwezig. Eigen inbreng van ideeën wat ze ook zouden kunnen maken zijn welkom. Kosten zijn er verder niet aan verbonden. Een kopje thee of koffie is wel voor eigen rekening. Wil je ook meedoen met haken of wol doneren? Meld je dan bij Liesbeth.

Univé is een coöperatie en lokaal actief. Zij ondersteunt zoveel mogelijk maatschappelijke initiatieven.

Medewerkers kunnen een eigen sponsorbudget inzetten voor een ten bate van de samenleving. Liesbeth heeft haar persoonlijk sponsorbudget deels ingezet voor de haakgroep “Aanhaken Assen Oost.”  Onlangs bood zij bollen wol aan de dames aan. Daarnaast is Liesbeth zelf ook betrokken bij deze groep en helpt de dames met andere (nieuwe) haaktechnieken.

Deel dit bericht