Ga naar inhoud

26 februari 2020Met elkaar

De Kampen hartveiliger maken

Onlangs verschenen er meerdere berichten in de lokale pers over AED’s. Ook binnen de provincie Drenthe wordt gepleit voor een bredere dekking van de inzet hiervan.

Op initiatief van bewoner Wesley Verheul hebben de Kampen in de Asser wijk Peelo nu een AED. 

Om de AED ook daadwerkelijk goed te kunnen gebruiken, wordt er op 3 maart 2020 van 19.30-22.30 uur een workshop gehouden met uitleg over hoe de AED te bedienen.

De workshop reanimatie en gebruik AED wordt gegeven door Martin Hospers
(ambulance verpleegkundige). 

Programma:
19.30-20.00 uur: inloop met koffie/thee
20.00-20.15 uur: welkomswoord
20.15-22.00 uur: workshop AED en reanimatie
22.00-22.30 uur: napraten met hapje/drankje

Locatie:
De workshop vindt plaats bij: de Zoom 6A te Assen bij de EHBO vereniging Assen.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de workshop? Stuur dan een mail naar Tirza Lukken
(t.lukken@unive.nl). Vermeld in uw mail uw naam, telefoonnummer, emailadres en het aantal deelnemende personen.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar noordnederland@unive.nl of bellen naar 0592-367111.

Univé is een coöperatie en lokaal actief. Wij ondersteunen zoveel mogelijk maatschappelijke initiatieven. Eén daarvan is de inzet van AED’s in de buurt. Aan de eigen winkel aan de Jan Bommerstraat 1 in Assen is ook een buitenkast geïnstalleerd. 

Deel dit bericht