Ga naar inhoud

23 november 2018Gezondheid

Beter in het leven staan

Dat was het verbindende thema van de sprekers op de ‘zorgavond’ van Univé op 22 november 2018. Jong en oud kan daar best wat hulp bij gebruiken.

Want wie beter in het leven staat, houdt makkelijker grip op een gezond en plezierig leven. Sommige deelnemers waren speciaal voor de sprekers gekomen, voor anderen ging er een wereld open.

Na een welkom door Tirza Lukken nam Albertha Russchen de belangrijkste wijzigingen door van de zorgverzekering 2019. Voor iedereen is dit een aanleiding om te bezien of het huidige pakket aan diensten past bij de persoonlijke behoeften en altijd veranderende omstandigheden. Voor meer dan een miljoen mensen is dit een reden om zelfs over te stappen.

Univé vindt het van belang om in haar aanbod ook in te zetten op het stimuleren en faciliteren van meer preventie. Tegenslag en schade kun je beter voorkomen wanneer bijvoorbeeld meer mensen Eerste Hulp kunnen verlenen. In een mum van een tijd hebben 8000 leden gebruik gemaakt van een gratis EHBO cursus aanbod. Je staat gewoon beter in het leven wanneer je een ander in nood kunt helpen. En dat geldt omgekeerd natuurlijk ook wanneer je zelf iets overkomt.

Stephanie van der Vossen heeft na 17 jaar financiële dienstverlening een bijzondere switch in haar leven gemaakt door zich op te leiden tot Kindercoach.

In een snel veranderende samenleving met veel prikkels en weinig rust, hebben kinderen meer stress of spanning dan vroeger. Dat uit zich in onzekerheid, (faal)angst, slaapproblemen, gedragsproblemen, pesten of gepest worden en meer. Waar jeugdzorg zich iets meer richt op de gezins- en samenlevingsproblematiek, richt de kindercoach zich vooral op het kind.

Daarbij opereert Stephanie wat laagdrempeliger, je hoeft niet eerst naar de huisarts en na een eerste intake stelt ze een kort durend programma van hulp verlening voor. Geen therapie, maar wel heilzaam. Gericht op kinderen weer in hun eigen kracht brengen. Soms is het een vroeg signalering voor diepere problemen, maar in de regel kan de kindercoach precies dat zetje geven, wat ouders of school niet lukt en kan ze voor later veel voorkomen.

De kennis over de werking van het brein op bijvoorbeeld boosheid, verheldert veel gedrag. Van het kind zelf, maar ook van ouders en onszelf. We beschikken over een menselijk-, zoogdieren- en reptielenbrein. Stephanie beheerst de technieken  waardoor we bij ‘grensoverschrijdend’ gedrag met deze verschillen om kunnen gaan. Dan zie je niet alleen haar deskundigheid, maar ook de passie die er voor nodig is om het te kunnen toepassen.

De dienstverlening wordt niet vergoed, eventueel wel via een PGB. Dat heeft ook een voordeel; Stephanie kan voor ieder kind het pad kiezen wat het beste past bij het kind. En wanneer je kind weer beter in het leven staat …..

Meer weten? Bezoek de website van Kindercoach Assen >>


Evelien Kling nam het stokje over en nam ons mee naar het coachen van volwassen. Ook zij ontwikkelt na een eerdere loopbaan gestaag een eigen praktijk.

Mensen uitdagen, ontwikkeling stimuleren en begeleiden, prestaties verbeteren, de kwaliteit van het leven verbeteren, je doel halen; het zijn allemaal verschillende doelen van coaching. Je coach wil het beste uit jou halen en je coachen op je sterke punten. Doel gericht, toekomst gericht en met respect en vertrouwen.

Dat is waar Evelien voor staat. En dat is dus iets anders dan een goed gesprek met een bekende. De coach is geinteresseerd in jou en vooral onbevooroordeeld. Het gaat om de gecoachte, begeleiden en laten ervaren. 

Evelien laat een opsomming van vormen van coaching zien. Ongelooflijk hoe veel. Natuurlijk ook de kindercoach, maar ook een laatste levensfase coach.
De zaal reageert erg positief. Het idee en zo nodig soms, blijkt.

Het is geen beschermd beroep. Laat je dus goed voorlichten. En focus op het doel van de coaching en of je wel een klik hebt met elkaar. Dat geldt natuurlijk ook voor Evelien zelf. Daarom is het van belang dat je reflecteert met collega's, intervisie gesprekken voert. Dat is ook conform de beroepsorganisatie.

Met de keuzes van locaties voor coaching hebben mensen vanavond zeer verschillende ervaringen. Een 'heidag' op kantoor of een andere locatie zonder daglicht of enige buitenlucht.

Evelien kiest voor het 'lopende gesprek', lekker buiten in de natuur. Dan kan ze de beste veiligheid, vertrouwen en aandacht bieden. En mensen helpen beter in het leven te komen staan.

Tirza sluit de inspirerende avond af en deelnemers spreken nog lang na.

Deel dit bericht