Ga naar inhoud

5 juni 2018Gezondheid

Met elkaar kunnen we een gezond en plezierig leven voor iedereen in Appingedam realiseren!

Dat zou je kunnen opmaken uit de dialoog met 18 deelnemers aan deze eerste Univé kennisavond gewijd aan dit idee.

Tijdens de voorstelronde valt op hoeveel activiteiten deze mensen, vrijwillig of professioneel met hun organisatie willen of al ondernemen in deze richting. En of het nu grote of kleine initiatieven zijn, ze blijken allemaal een impact te kunnen hebben op de individuele inwoner of alle inwoners van Appingedam.

Woensdag 23 mei 2018.
Door het overweldigende weer was de opkomst misschien wat beperkt, maar daardoor kreeg de onderlinge uitwisseling van ideeën en initiatieven nog meer ruimte. Ze blijken allemaal te ontstaan vanuit een eigen motivatie of opdracht en diverse kennisgebieden; zorg, welzijn, hulp, onderwijs, geletterdheid, ondernemen, mobiliteit, wonen, armoede (h)erkenning, sport en spel en meer.

Jeroen Loeffen vertelde daarna over de ontwikkeling van coloci.nl en de lessen die geleerd kunnen worden van de ondersteuning van mensen met maatschappelijke initiatieven. Niet alleen wat deze inhouden, maar bovenal waarom en hoe hierdoor meer dan 250 vooral zelfvoorzienende lokale gemeenschappen zijn ontstaan. Dat lukt vooral wanneer vooraf het verbindende motief gevonden wordt en dit centraal gesteld wordt. Vanuit dit perspectief worden er activiteiten georganiseerd waar je ongeacht rol, functie of relatie aan mee kunt doen. Zonder dat je prooi van een ander of derden wordt, en zonder dat je iemand uitsluit.
Dat lijkt in eenvoudig en toch lukt dat reguliere organisaties niet zo makkelijk. Motieven als plezier, gezondheid, steun, hoop, zekerheid, ontwikkeling, kwaliteit van leven of combinaties hiervan kun je niet claimen. Je komt ze hierdoor ook niet zo snel in de missie van een organisatie tegen. Die gaan vaker over het wat, hoe en voor wie de organisatie werkt.

Toch, wanneer je als organisatie vanuit de primaire participatie motieven van mensen handelt, of anderen helpt deze te realiseren, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om in contact te komen. Kan er een nieuwe wederkerige informele verbinding ontstaan, naast de al bestaande formele relaties.

Tijdens het gesprek dacht men even dat de ‘burger’ ontbrak, maar door de nieuwe zienswijze en door bijvoorbeeld ‘een gezond en plezierig leven in Appingedam’ centraal te stellen, kan iedereen ook weer als gewoon mens, zelfs als inwoner van Appingedam denken en voelen. Wat zou je dan wensen of zelf kunnen ondernemen? Waarmee zou je dan geholpen willen worden, zonder je eigen regie te verliezen. En wanneer lukt dat niet, wat is er dan nodig om mee te kunnen doen, niet uitgesloten te worden?

Vanuit deze context blijkt iedere deelnemer aansluiting te vinden bij de ander, terwijl de meesten elkaar onderling niet eerder ontmoet had. Die bevinding leidde tot enthousiasme en ook nieuwe overdenkingen. Over je rol is als burger, professional, organisatie en hoe die veranderen kan.

Ook de Univé staf werd geraakt en ziet een nieuwe rol weggelegd, die ze eigenlijk heel goed past. Met elkaar mensen helpen tegenspoed leren voorkomen en schade beperken. Dat lukt het beste met mensen dichtbij. De medewerkers zijn immers ook gewoon van hier en willen de ontstane verbinding nu verder brengen en zichtbaar voor iedereen.

Bijvoorbeeld hier op deze site.

We willen alle deelnemers uitnodigen de eigen initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een gezond en plezierig leven voor iedereen in Appingedam hier bekend te maken. Zodat anderen geïnspireerd raken, er gebruik van maken of mee kunnen doen.

Daarnaast willen we meer kennis uitwisselingen organiseren of van anderen faciliteren.

Hiermee geven we met elkaar invulling aan een openbaar kennisnetwerk en tegelijk bewijs van lokale verbinding. Dus niet als een advertentie medium.

Ook willen we proberen om deze site te beheren samen met een lokale ondernemende inwoner. Vrijwillig en ongeacht of deze nu klant of lid is.

Mischien een mooi project samen met een taalvrijwilliger van het Taalhuis.

Deel dit bericht