Ga naar inhoud

8 maart 2022Gezondheid

Leerzame AED-cursus in Wijk 00

In Wijk 00 vond maandagavond 7 maart 2022 een AED-cursus (Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand) plaats.

De workshop werd gegeven op kantoor voor onze leden.

Voor de pauze kregen de deelnemers training in het reanimeren en gingen ze zelf in groepjes aan de slag met de reanimatiepoppen. In het tweede deel kregen ze uitleg over de AED en het gebruik hiervan en konden ze de procedure hiervoor ook testen op de poppen.

De leden waren enthousiast en stelden veel vragen. De trainer was ook opgetogen en deed het leuk. Van een aantal van de deelnemers kregen we de vraag of wij ook eens een EHBO-cursus/training kunnen verzorgen. Mensen hebben hier wel interesse voor. Na de training kregen de leden een certificaat van ons mee.

Samen voor een hartveilige regio
Snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een AED speelt daarin een cruciale rol. Maar dan is het wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten hoe een AED werkt. Daarom biedt Univé Noord-Nederland een gratis AED-training aan onze leden en ook niet-leden.

Buurt-AED
Elke week krijgen driehonderd Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwacht. Na een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Een ambulance kan meestal niet binnen die zes minuten bij een slachtoffer zijn, waardoor een buurt-AED levens kan redden.

Univé en een hartveilig Nederland
Om te kunnen spreken van landelijke dekking zijn er in Nederland nog zo’n vijfduizend AED’s nodig die dag en nacht bereikbaar zijn. Univé levert daar graag een bijdrage aan.

Daarom heeft Univé Noord-Nederland haar vijftien winkels in het werkgebied aan de buitenzijde voorzien van een AED. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven voor buurtAED’s en bieden we in samenwerking met lokale EHBO-verenigingen gratis AED-workshops aan voor buurtbewoners of bijvoorbeeld medewerkers.

Deel dit bericht