Ga naar inhoud

14 mei 2023Met elkaar

Landgoed Ekenstein: herstellen van vergane glorie

Landgoed Ekenstein: ooit een publieke trekpleister van Appingedam, maar in de loop der jaren in verval geraakt. Hoe wordt Ekenstein in de toekomst een trekpleister van Noord-Groningen? Built Environment-student Justin Jager deed hier samen met zijn projectgroep onderzoek naar.

De historische borg heeft een mooie tuin en grenst aan een even mooi park, maar het was vergane glorie. Kopgroep Ekenstein - een burgerinitiatief met een verscheidenheid aan burgers en belangstellende uit de gemeente Appingedam - wilde nieuw leven blazen in de oorspronkelijke trekpleister.

Innovatiewerkplaats NE(X)TWORX
Ze zochten hiervoor hulp bij de innovatiewerkplaats NE(X)TWORX, een initiatief van Univé Noord-Nederland en de Hanzehogeschool Groningen (lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen). NE(X)TWORX - ook wel IWP Appingedam - heeft als doel de regio uit te dagen om samen te werken aan de ontwikkeling van de regionale economie door innovatie. Justin was als student aangesloten bij de innovatiewerkplaats en voerde onderzoek uit dat past binnen de opleiding Built Environment.

De tuinen bij de borg zijn in de loop der jaren meerdere keren aangepast. Zo is in 1950 het landhuis ingericht als hotel en is rond de jaren ’90 het tweede gedeelte van de tuin erbij gekomen en zijn een aantal paden hersteld. Ondanks dat was het nodig aan een upgrade toe. Aan de studenten de opdracht om in kaart te brengen hoe de tuinen rondom de borg verbeterd kunnen worden zonder budget. Justin is vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van de ruimtelijke omgeving en dit vraagstuk paste daar goed bij.

Tuinen in kaart
Via GIS-software (Geografisch Informatiesysteem) bracht hij samen met zijn projectgroep de tuinen in kaart. Dit deden ze door punten op de kaart te zetten om aan te geven waar (picknick)bankjes en overige voorzieningen staan. Uit deze omgevingsanalyse bleek dat de voorzieningen niet evenredig over het terrein verdeeld zijn. Daarnaast waren door renovaties oorspronkelijke zichtlijnen verdwenen. Verder waren er ontoegankelijke paden, doorgezakte bankjes en te weinig prullenbakken.

Omdat er geen budget was is er vanuit NE(X)TWORX een bollenplantactie met vrijwilligers uitgezet. Verder zijn er nieuwe bankjes geplaatst en heeft de projectgroep advies gegeven met betrekking tot het vergroten van de naamsbekendheid, door onder andere media te betrekken. Justin: “Het project is uiteindelijk door verschillende media opgepakt, waaronder het Dagblad van het Noorden, Verhalen van Groningen en de Eemskrant.”

Vervolg
De groep heeft al hun adviezen gebundeld in een mooi boekwerk, dat tevens door Justin vormgegeven is. Uiteraard zou de groep zich wel raad weten met de tuin als er wel een budget beschikbaar zou zijn, maar ook zonder budget kun je een omgeving al een upgrade geven.

Voor Justin zit het project erop, maar dat betekent niet dat alles nu klaar en afgerond is. Er komt een vervolg, waarbij ook weer andere studenten betrokken worden. Inmiddels heeft een student van Facility Management het stokje weer overgenomen. Op deze manier wordt er door verschillende disciplines naar het vraagstuk gekeken en boorduren ze voort op elkaars onderzoeken en adviezen.

Bron: https://www.hanze.nl/nl/opleidingen/voltijd/bachelor/built-environment/projecten-met-impact/nextworx

Deel dit bericht